Медреформа

Шановні клієнти! У зв’язку з медреформою лікувально-діагностичний центр «ЦМЕІ» починає співпрацювати з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). А це означає, що при наявності електронного напрямку від сімейного лікаря або лікаря іншої спеціалізації Ви можете отримати необхідну медичну допомогу.

Напрямок має бути оформлений в електронній медичній карті пацієнта, в системі E-health. Після оформлення направлення, пацієнту на телефон приходить СМС з кодом напрямку (12-ти значний код). Додатково Ваш сімейний лікар може роздрукувати даний напрямок.

Згідно медреформу Ви маєте можливість безкоштовно (за рахунок НСЗУ), в комфортній обстановці і без виснажливих черг отримати в нашому медцентрі наступні послуги:

КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАДАННЯМ ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:

 • невролог;
 • кардіолог;
 • хірург;
 • ЛОР-дитячий;
 • гінеколог (без направлення від сімейного лікаря);
 • дерматолог.

ПРОВЕДЕННЯ УЗД (ХАРКІВ)

Безкоштовно на електронну напрямку від сімейного лікаря Ви можете виконати наступні види УЗД:

 • Щитовидної залози;
 • Органів черевної порожнини;
 • Нирок;
 • Передміхурової залози;
 • Сечового міхура

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА (ЕКГ)

Даний простий, але водночас інформативний вид діагностики дозволить оцінити роботу серця, а також діагностувати різні види патологій.

ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ

Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія або ЕГДС) – це дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • морфологічне дослідження клітин крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові(загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін);
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз(тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • тести на тропонін;
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • глікозильований гемоглобін;
 • загальний аналіз сечі;
 • копрологічне дослідження, кал на приховану кров;
 • кал на гельмінтів;
 • дослідження на онкологічні маркери;
 • бактеріологічні дослідження(бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма; бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма); бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок; бакпосів на стафілокок + антибіотикограма; бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма); бакпосів крові на стерильність (аероби); бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики; бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа); бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики; профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
 • імунологічні дослідженнядля виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями (HBsAg; антитіла до HCV; сифіліс РМП);
 • дослідження для виявленнякоронавірусної хвороби COVID-19;
 • дослідження для виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом(хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
 • дослідження для виявленнятуберкульозу;
 • дослідження для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G);
 • гормональні дослідження(тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)).

Попередній запис в медцентр є обов’язковим по телефону: +38 (066) 016-79-03 (запис до фахівців, на ЕКГ і УЗД); +38 (068) 180-02-80 (лабораторія).

При собі необхідно мати: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей до 14 років), напрямок від сімейного лікаря.