АРТЬОМОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Кардіолог

Рівень освіти:

 • 1998-2004 рр. – ХНМУ, навчання на медичному факультеті за спеціальністю «Лікувальна справа».
 • 2004-2005 рр. – ХНМУ, інтернатура за спеціальністю «Терапія».
 • 2009 р. – ХМАПО, спеціалізація за спеціальністю «Кардіологія».
 • 2014 р. – ХМАПО, спеціалізація за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».
 • 2015 р. – ХМАПО, присвоєна перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Кардіологія».
 • 2015 р. – ХМАПО, спеціалізація за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Досвід роботи:

 • 2005-2006 рр. – м. Харків, МКЛ №27, лікар-кардіолог кардіологічного відділення для лікування хворих з гострим інфарктом міокарду.
 • 2006-2014 рр. – м. Харків, МКЛ №27, лікар-кардіолог кардіологічного відділення.
 • 2014-2020 рр. – м. Харків, ЛДЦ «ЛОРІТОМ», лікар-кардіолог.
 • 2016-2020 рр. – м. Харків, ЛДЦ «ЛОРІТОМ», заступник головного лікаря.
 • 2020 р. – теперішній час: м. Харків, ТОВ-П «ЦМЕД, ЛТД», лікар-кардіолог.

Курси підвищення кваліфікації:

 • 2012 р. – ХМАПО, ТУ «Корекція порушень серцево-легеневої гемодинаміки при вроджених вадах».
 • 2012 р. – ХМАПО, ТУ «Актуальні питання психіатрії та наркології в загальній медичній практиці».
 • 2015 р. – НМАПО ім. П. Л. Шупика, ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ».
 • 2018 р. – ХМАПО, ТУ «Некоронарогенні захворювання міокарду».
 • 2020 р. – ХМАПО, ТУ «Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я».

Участь у наукових конференціях, наукові праці:

 • неодноразово приймав участь у різноманітних фахових конгресах, з’їздах та конференціях;
 • публікації наукових статей в фахових виданнях в якості співавтора.

Послуги, що надаються:

 • лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатньості, ішемічної хвороби серця, стенокардії, дилятаційної та гіпертрофічної кардіоміопатії, порушень ритму та провідності серця (фібриляція та тріпотіння передсердь, екстрасистолічна аритмія тощо), міокардиту, перикардиту, вроджених та набутих вад серця, легеневої гіпертензії, дисліпідемій, вегетативно-судинної дисфункції, ведення постінфарктних пацієнтів;
 • ЕКГ;
 • добовий моніторинг АТ;
 • добовий моніторинг ЕКГ (Холтерівське моніторування)