FORGOT YOUR DETAILS?

Лабораторні аналізи у Полтаві

Вартість та види послуг лабораторії

Виды услугСтоимость
Клінічні дослідження крові та сечі
Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ200 грн
Загальний аналіз крові АВТОМАТИЗОВАНИЙ (з вени) з автоматичною диференціацією лейкоцитів+ШОЕ170 грн
Загальний аналіз крові СКОРОЧЕНИЙ (з вени) 14 параметрів без диференціаціації лейкоцитів та зШОЕ140 грн
Ручний підрахунок лейкоформули (з вени)80 грн
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)80 грн
Клинический анализ крови +Ретикулоциты240 грн
Ретикулоциты80 грн
Клінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду)150 грн
Клінічний аналіз сечі (двосклянкова проба)170 грн
Клінічний аналіз сечі (трисклянкова проба)210 грн
Кетонові тіла70 грн
Аналіз сечі за Зимницьким130 грн
Аналіз сечі за Нечипоренко130 грн
Мікроскопічні дослідження
Дослідження на присутність патогенних грибів (нігті)150 грн
Дослідження на демодекс (зішкріб, вії)150 грн
Дослідження мазків зі слизових на еозинофіли140 грн
Мікроскопічне дослідження з носової порожнини на цитологію (Риноцитограма)150 грн
Мікроскопічне дослідження зішкрібу з язика на гриби роду кандіда (Candida spp.)150 грн
Цитологія на атипові клітини (зішкріб з ротової порожнини) (язик, щока)200 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка150 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (уретра)150 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (діти)150 грн
Кольпоцитологічне дослідження150 грн
Класичний ПАП-тест (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал280 грн
ПАП-тест на основі рідинної цитології (технологія BD SurePath)520 грн
Цитологія на атипові клітини (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал170 грн
Цитологія (мазок виділень з соску лівої молочної залози)200 грн
Цитологія (мазок виділень з соску правої молочної залози)200 грн
Спермограма (розширена)250 грн
Мікроскопія зішкрібу на коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei)100 грн
Дослідження калу
Клінічний аналіз калу: копрограма190 грн
Аналіз калу на приховану кров250 грн
Кальпротектін фекальний800 грн
Панкреатична еластаза800 грн
Аналіз калу на криптоспоридії (Cryptosporidium)140 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів150 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів (з використанням пробірки Parasep)140 грн
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)150 грн
Пробірка Paracep50 грн
Виды услугСтоимость
Діагностика порушень вуглеводного обміну
Вміст глюкози у цільній капілярній крові120 грн
Вміст глюкози у сироватці крові120 грн
Вміст глюкози у сечі (сеча добова)100 грн
Глюкозотолерантний тест (навантаження глюкозою) (із вени, для вагітних)170 грн
Глікемічний профіль 30, 120 хв (навантаження їжею)170 грн
Глікірований гемоглобін ( HbA1c )220 грн
Пакет № 2.1.1 Профілактика цукрового діабету (інсулін, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка))470 грн
Пакет № 2.1.2 Інсулінорезістентність (глюкоза (сироватка), інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA)300 грн
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG600 грн
Альбумін у сечі (сеча ранкова, сеча добова) (Мікроальбумінурія, МАУ)190 грн
Інсулін (ЕХЛ)200 грн
С-пептид (ЕХЛ)200 грн
Печінкові проби
АЛТ80 грн
АСТ80 грн
Білірубін загальний80 грн
Білірубін прямий80 грн
Альфа-1-антитрипсин280 грн
Тимолова проба80 грн
Лужна фосфатаза80 грн
Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін прямий та загальний, лужна фосфатаза)400 грн
Білковий обмін та амінокислоти
Білок у добовій сечі100 грн
Сироватково-асцитичний альбуміновий градієнт (СААГ)200 грн
Альбумін80 грн
Загальний білок80 грн
Білкові фракції100 грн
Пакет № 2.3.1 Протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції)220 грн
Гомоцистеїн400 грн
Ферменти
АЛТ80 грн
АСТ80 грн
Альфа – амілаза80 грн
Альфа-амілаза в сечі (ранкова сеча)100 грн
Альфа-амілаза панкреатична (сироватка крові, сеча ранкова)100 грн
Ліпаза100 грн
ГГТ (Гама-глютаматтрансфераза)80 грн
Лужна фосфатаза80 грн
Пакет № 2.4.1 Скринінг підшлункової залози (альфа-амілаза панкреатична, ліпаза, глюкоза)270 грн
КФК (креатинінкіназа) загальна (КК, КФК)100 грн
КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція200 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)100 грн
Ниркові проби
Альбумін/креатинін співвідношення (сеча ранкова)190 грн
Креатинін80 грн
Креатинін у сечі (сеча ранкова, сеча добова)100 грн
Сечова кислота80 грн
Сечова кислота у сечі (сеча ранкова, сеча добова)100 грн
Сечовина80 грн
Сечовина у сечі (добова)100 грн
Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації)190 грн
Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота)250 грн
Пакет № 2.5.2 Кальцій-креатинінове співвідношення у одноразовій порції сечі150 грн
Показники ліпідного обміну
Коефіцієнт атерогенності40 грн
Тригліцериди70 грн
Холестерин80 грн
Ліпопротеїди високої щільності (альфа-ліпопротеїни, ЛПВЩ)80 грн
Ліпопротеїди низької щільності (бета-ліпопротеїни, ЛПНЩ)80 грн
Пакет Аполіпопротеїни А1, B та їх співвідношення320 грн
Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коэф.атерогенності,ЛПДНЩ)270 грн
Мікроелементи та макроелементи
Залізо (Fe)100 грн
Калій (K)100 грн
Кальцій (Ca)100 грн
Кальцій іонізований (Ca++)170 грн
Магній (Mg)100 грн
Натрій (Na)100 грн
Фосфор (P)100 грн
Хлориди100 грн
Цинк (Zn)100 грн
Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди)200 грн
Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований)240 грн
Пакет № 2.7.3 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)210 грн
Пакет № 2.7.4 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій, Магній)220 грн
Діагностика анемії
ЗЗЗС(загальна залізозв’язуюча здатність сироватки) з визначенням Заліза у сироватці та НЗЗС170 грн
Трансферин175 грн
Феритин220 грн
Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферина залізом (залізо, трансферин, % насичення)350 грн
Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодефіцитних станів (ЗЗЗС, НЗЗС, залізо, трансферин, %насичення)350 грн
Вітаміни
Вітамін В12 (ціанокобаламін)250 грн
Вітамін B9 (Фолієва кислота)250 грн
D3 (25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)450 грн
Маркери серцево-судинних захворювань
КФК (креатинінкіназа) загальна (КК, КФК)100 грн
КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція200 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)100 грн
Гомоцистеїн400 грн
Тропонін Т cito–test (якісно)180 грн
Тропонін I cito–test (якісно)180 грн
Оцінка гемостазу
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час)300 грн
Протромбіновий індекс с МНВ140 грн
Фібриноген100 грн
Д-Димер220 грн
Ревматоїдна панель
Антистрептолізин (якісний)100 грн
Антистрептолізин (кількісний)130 грн
Ревматоїдний фактор (якісний)100 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)130 грн
С-реактивний білок (якісний)100 грн
С-реактивний білок (кількісний)130 грн
Серомукоїди100 грн
Церулоплазмін (кількісний)220 грн
Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди)(якісно)300 грн
Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди, церулоплазмін) (кількісно)570 грн
Пакет № 2.12.3 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок) (кількісно)350 грн
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, анти-CCP)460 грн
Білки «гострої» фази та маркери запалення
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)690 грн
Прокальцитонін650 грн
Антистрептолізин (кількісний)130 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)130 грн
С-реактивний білок (кількісний)130 грн
Церулоплазмін (кількісний)220 грн
Гаптоглобін190 грн
Маркери остеопорозу
Калій (K)100 грн
Фосфор (P)100 грн
Остеокальцин470 грн
Паратгормон (ПТГ) (ЕХЛ)220 грн
Виды услугСтоимость
Оцінка функції щитовидної та паращитовидних залоз
Антитіла до тиреопероксидази (АтТПО) (ЕХЛ)220 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АтТГ) (ЕХЛ)220 грн
Трийодтиронін загальний (Т-3 загальний) (ЕХЛ)180 грн
Тироксин загальний (Т-4 загальний) (ЕХЛ)180 грн
Паратгормон (ПТГ) (ЕХЛ)220 грн
Трийодтиронін вільний (Т-3 вільний)(ЕХЛ)180 грн
Тироксин вільний (Т-4 вільний) (ЕХЛ)180 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ) (ЕХЛ)180 грн
Тиреоглобулін (ТГ) (ЕХЛ)220 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ (ЕХЛ)430 грн
Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3 вільний , Т-4 вільний)500 грн
Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ)560 грн
Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4 вільний., АтТПО)500 грн
Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4 вільний, АтТГ, Т-3 вільний.)700 грн
Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТГ, кальцитонін)800 грн
Пакет № 3.1.6 (паратгормон, кальцій, фосфор)320 грн
Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3 вільний, Т-4 вільний)700 грн
Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3 вільний, Т-4 вільний, АтТПО, АтТГ)920 грн
Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТПО, кальцитонін)850 грн
Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 загальний, Т-4 вільний) (методом ЕХЛ)700 грн
Гормони репродукції
Антимюллерів гормон (ІФА)480 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) (ЕХЛ)170 грн
Макропролактин+пролактин (ЕХЛ)390 грн
Прогестерон (ЕХЛ)200 грн
Пролактин (ЕХЛ)200 грн
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (CЗГ)220 грн
Тестостерон (ЕХЛ)200 грн
Тестостерон вільний (ІФА)250 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) (ЕХЛ)200 грн
Естрадіол (ЕХЛ)200 грн
Пакет № 3.2.1.(пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол) Контроль першої фази МЦ преовуляторного періоду700 грн
Пакет № 3.2.2 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) Контроль другої фази МЦ700 грн
Пакет № 3.2.3 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА) Контроль другої фази МЦ-2774 грн
Пакет № 3.2.4 Проблеми зайвої ваги (ЛГ,ФСГ, эстрадіол, тестостерон, пролактин, ДГЕА,ТТГ,Т-4вільний, АтТПО, печінкові проби, ліпідний спектр, глюкоза, глік. гем.)2 100 грн
Пакет № 3.2.5.Чоловік за 40 (ліпідний спектр,ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, тестостерон,глюкоза)1 000 грн
Пакет № 3.2.6. Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-сульфат, СЗГ, тестостерон загальний, 17-ОНпрогестерон, індекс вільного андрогену)685 грн
Пакет № 3.6.1. Індекс вільного тестостерону (ІСТ) ( СЗГ, тестостерон загальний, індекс вільногоандрогену)370 грн
Гормони зростання
Інсуліноподібний фактор росту - 1 (IGF-1, соматомедин-С) (ІХЛ)290 грн
Соматотропний гормон (СТГ) (ІХЛ)230 грн
Панель гіпофізарно-надниркових гормонів
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (ЕХЛ)280 грн
17-ОН-Прогестерон (ІФА)220 грн
ДГЕА-сульфат (ЕХЛ)240 грн
Кортизол (ЕХЛ)300 грн
Кортизол (слина) (ЕХЛ)250 грн
Пакет № 3.4.1 (кортизол, ДГЕА, тест. вільний)600 грн
Пренатальна діагностика
Альфа – фетопротеїн (АФП)(14-22 тижнів +6 днів)220 грн
бета ХГЛ (для ранньої діагностики вагітності)220 грн
бета-ХГЛ вільний (8-13 тижнів +6 днів)220 грн
Плацентарний лактоген (хоріомаммотропін)420 грн
PAPP-A (8-13 тижнів +6 днів)240 грн
Естріол вільний (Е3, 12-39 тижнів вагітності)200 грн
Пакет № 3.5.1 PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (8-13 тижнів+6 днів) (PAPP-A, вільний ?-ХГЛ + дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.2 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ +дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.3 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ, вільний Естріол +дані УЗД)520 грн
Пакет № 3.5.4 Пренатальний скринінг 1 триместр 9-13 тижнів (бета-ХГЛ вільний, PAPP-A) - безрозрахунку ризику380 грн
Пакет № 3.5.5 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний, АФП) - безрозрахунку ризику380 грн
Пакет № 3.5.6 Пренатальний скринінг 2 триместр +Естріол вільний (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний,АФП, Естріол вільний) - без розрахунку ризику450 грн
Виды услугСтоимость
Онкологічні дослідження (ЕХЛ)
Кальцитонін (ІХЛ)360 грн
Альфа – фетопротеїн (АФП)220 грн
Бета - 2- мікроглобулін280 грн
Бета ХГЛ (хоріонічний гонадотропін)200 грн
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)560 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА19-9) (ЕХЛ)240 грн
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (ЕХЛ)370 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (ЕХЛ)260 грн
Онкомаркер яєчників (НЕ4)400 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125)180 грн
Простат-специфічний антиген (РSA) загальний (ЕХЛ)220 грн
Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА загальний, ПСА вільний, % співвідношення)370 грн
Пакет № 4.2 "Жіноча онкологічна панель" (РЭА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9,тиреоглобулін)970 грн
Пакет № 4.3 "Чоловіча онкологічна панель" (ПСА загальний, АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4)1 000 грн
Пакет № 4.4 "Лабораторна діагностика раку яєчників"(НЕ4, СА 125, індекс ROMA)550 грн
Раково-ембріональний антиген (РЭА)250 грн
Виды услугСтоимость
Діагностика COVID-19
Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ 200 грн
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)690 грн
Прокальцитонін650 грн
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час)300 грн
Д-Димер220 грн
Феритин220 грн
С-реактивний білок (кількісний)130 грн
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) (для зняття з самоізоляції)480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) (Вектор-Бест)480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна)250 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки)150 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки) (Для Дій Вдома)150 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
Пакет № 9.18 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний))720 грн
Пакет № 9.19 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний), коагулограма)870 грн
Пакет № 9.20 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,коагулограма, АЛТ, АСТ, глікірований гемоглобін, глюкоза, креатинін, швидкість клубочковоїфільтрації, холестерин, С-реактивний білок (кільк.))1 020 грн
Пакет № 9.29 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,феритин, Д-Димер, Прокальцитонін, Інтерлейкін-6, С-реактивний білок (кільк.))1 670 грн
Пакет № 9.31 Комплексне обстеження після перенесеної короновірусної інфекції COVID 19(кл.аналіз крові з лейкоформулою, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, Д-Димер,феритин, С-реактивний білок (кількісний), ТТГ)1 030 грн
Гепатити
Гепатит В (HBV) HBeAg (HBe-антиген вірусу гепатиту B)300 грн
Гепатит В (HBV) Anti-HBe (антитіла до HBeAg антигену вірусу гепатиту B)200 грн
Гепатит В (HBV) Anti-HBsAg (антитіла сумарні)200 грн
Гепатит В, антитіла IgG до HBcorAg250 грн
Гепатит В, антитіла IgM до HBcorAg250 грн
Гепатит В (HBV) Anti-HBсorAg (антитіла сумарні)200 грн
Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time)450 грн
Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, кількісне визначення, Real-time)800 грн
Гепатит В (НВS-ag), поверхневий антиген (ІХЛ)250 грн
Гепатит В (НВS-ag) скринінговий тест, імунохроматографічним методом170 грн
Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, якісне визначення, Real-time)500 грн
Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, якісне визначення з генотипуванням, Real-time)600 грн
Вірус гепатиту С (ПЛР), (кровь, кількісне визначення (вірусне навантаження), Real-time)800 грн
Гепатит C (Anti-НСV) скринінговий тест, імунохроматографічним методом170 грн
Гепатит С (Anti-HCV-total ) сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (ЕХЛ)250 грн
Гепатит С (HCV) Антигени сore, NS3, NS4, NS5 - IgG220 грн
Гепатит C (HCV) антитіла IgM220 грн
Гепатит А (HAV) - IgM - антитіла (ЕХЛ)220 грн
Вірус гепатиту D (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time)600 грн
Вірусні інфекції
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) (для зняття з самоізоляції)480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) (Вектор-Бест)480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна)250 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки)150 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки) (Для Дій Вдома)150 грн
Herpes 6 тип (вірус простого герпесу 6 тип) AT-IgG200 грн
Herpes 6 тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) [якісно]220 грн
Herpes 6 тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор)<кількісно>260 грн
VCA (Вірус Эпштейна-Барр) капсидний антиген, IgM 200 грн
VCA (Вірус Эпштейна-Барр) капсидний антиген, IgG200 грн
ЕA (Вірус Эпштейна-Барр) ранні антигени, IgG 200 грн
EBNA-1 (Вірус Эпштейна-Барр) нуклеарний (ядерний) антиген, IgG 200 грн
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, груднемолоко, ліквор) [якісно]190 грн
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, грудне молоко,ліквор) <кількісно>240 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ- IgM200 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ-IgG320 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) ПЛР (кров з ЕДТА, зішкріб з ерозивно-виразкових елементів, ліквор)[якісно]220 грн
Rotavirus, Аdenovirus, антиген у калі, (якісне визначення)340 грн
Morbillivirus (Кір) антитіла IgG250 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 6/11 ПЛР (зішкріб) [якісно]220 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 6/11 ПЛР (зішкріб) <кількісно>250 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 16/18 ПЛР (зішкріб) [якісно]220 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 16/18 ПЛР (зішкріб) <кількісно>250 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 31/33 ПЛР (зішкріб) [якісно]220 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 31/33 ПЛР (зішкріб) <кількісно>250 грн
ВПЛ-21 ПЛР (кількісне визначення та генотипування ДНК 21-го високо- та низькоонкогеннихпідтипів ВПЛ) (зішкріб) <кількісне визначення>620 грн
ВПЛ-типування 12ВКР (зішкріб) [якісно], (12 високо онкогенних типів: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56,58,59) - генотипування420 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
TORCH інфекції
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgМ200 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG200 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG +авідність230 грн
Cytomegalovirus ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно]190 грн
Cytomegalovirus ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко,ліквор) <кількісно>240 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgМ200 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgG200 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) IgG +авідність230 грн
Herpes 1/2тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно]190 грн
Herpes 1/2тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) <кількісно>240 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgМ200 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG200 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG + авідність230 грн
Toxoplasmosis gondii ПЛР (кров з ЕДТА, ліквор) [якісно]220 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgМ170 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgG170 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgG+ авідність 200 грн
Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)770 грн
Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)1 270 грн
Пакет № 5.3.3 TORCH IgG +авідність (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)870 грн
Бактеріальні інфекції
Bordetella pertussis (кашлюк) АТ-IgМ 300 грн
Bordetella (pertussis), кашлюк ПЛР (мазок із ротоглотки) [якісно]250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato IgM250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato IgG250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato ПЛР (кров з ЕДТА, кліщ) [якісно]250 грн
Borrelia miyamotoi ПЛР (кров з ЕДТА, кліщ) [якісно]250 грн
Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgМ220 грн
Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgG220 грн
Chlamydia pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно]190 грн
M.tuberculosis (туберкульоз) IgМ-АТ220 грн
M.tuberculosis (туберкульоз) IgМ+ IgG-АТ370 грн
Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgМ200 грн
Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgG220 грн
Mycoplasma pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно]190 грн
Helicobacter pylori (хелікобактер) AT-IgG220 грн
Helicobacter pylori (хелікобактер), антиген у калі (якісне визначення)270 грн
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid) IgG380 грн
Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM470 грн
Паразитарні інфекції
Аскарида (Аscaris lumbricoides), IgG270 грн
Лямблії (Giardia) Ат IgA+IgM+IgG270 грн
Лямблії (Giardia) антиген у калі (якісне визначення)290 грн
Трихінела, IgA+IgG270 грн
Опісторх (Opisthorchis felineus), IgG 270 грн
Токсокар (Тохосаra canis), IgG270 грн
Ехінокок ( Echinococcus granulosus), IgA+IgG270 грн
Пакет № 5.5.1 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок)800 грн
Пакет № 5.5.2 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії)1 000 грн
Урогенітальні інфекції
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgМ200 грн
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgА200 грн
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgG200 грн
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб, еякулят) [якісно]190 грн
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб) <кількісно>240 грн
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Mycoplasma hominis (мікоплазмоз) - AT IgA200 грн
Mycoplasma hominis (мікоплазмоз) - AT IgG200 грн
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Trichomonas vaginalis (трихомоніаз) AT-IgМ200 грн
Trichomonas vaginalis (трихомоніаз) AT-IgG200 грн
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Ureaplasma species (urealyticum+parvum) ПЛР (зішкріб) [якісно]230 грн
Ureaplasma species (urealyticum+parvum) ПЛР (зішкріб) <кількісно>250 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазмоз) AT-IgА200 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазмоз) AT-IgG200 грн
Ureaplasma urealyticum ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Ureaplasma urealyticum ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Сечова експрес-система для підрахунку кількості патогенних і умовно-патогенних бактерій зчутливістю до антибіотиків500 грн
Урогенітальна експрес-система () для виявлення, підрахунку і визначення чутливості доантибіотиків патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів сечостатевого тракту.500 грн
ІНБІОФЛОР 4 (КВМ, ЗБМ, Lactobacillus spp.(%, абс. кількість), Gardnarella vaginalis/ Atopobiumvaginae (%)/ Candida albicans/ Fungi (абс. кільк.), +КВМ)480 грн
Фемотест скрин (ОБМ,Lactobacillus spp, Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Fungi, Ureaplasmaspp, Candida albicans, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis, HSVтип1и2, CMV+КВМ)750 грн
Андрофлор скрин (зішкріб) (ОБМ, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum,Mycoplasma hominis,Candida spp, Micoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseriagonorhoeae, Chlamydia trachomatis)1 000 грн
Пакет № 5.6.1 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis [якісно])510 грн
Пакет № 5.6.2 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з c,v,u)1 040 грн
Пакет № 5.6.3 Урогенітальне здоров’я (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [качественно], бак.посів из c,v,u )1 570 грн
Пакет № 5.6.4 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів из c,v,u )970 грн
Інші інфекції
Candida albicans ПЛР (зішкріб, мазок із зіва, еякулят) [якісно]200 грн
Candida albicans ПЛР (зішкріб, мазок із зіва) <кількісно>240 грн
Neisseria gonorrhoeae ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) [якісно]190 грн
Neisseria gonorrhoeae ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>240 грн
Правцевий (столбнячный) анатоксин (Tetanus Toxoid) IgG390 грн
Treponema pallidum (Сифіліс, RPR-тест)100 грн
Treponema pallidum IgM (Сифіліс)230 грн
Treponema pallidum IgG (Сифіліс)230 грн
Пакет № 5.5.3 Treponema pallidum IgG+IgM (Сифіліс)420 грн
Виды услугСтоимость
Аутоімунологічні дослідження
HLA-B27- асоційовані аутоімунні захворювання (кров) (хвороба Бехтерєва, синдром Рейно та ін.)620 грн
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen)350 грн
Антитіла до нативної (дволанцюгової) ДНК220 грн
Антитіла до денатурованої (одноланцюгової) ДНК220 грн
Антифосфоліпідні антитіла, IgМ+IgG590 грн
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, anti-CCP)460 грн
Показники клітинного і гуморального імунітету
Імуноглобулін A(кількісн)170 грн
Імуноглобулін M(кількісн)170 грн
Імуноглобулін G(кількісн)170 грн
Імуноглобулін Е190 грн
ЦІКи 3,5%100 грн
Еозинофільний катіонний білок480 грн
Пакет № 6.2.1 (Клітинний імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16)285 грн
Пакет № 6.2.3 (Імуноглобуліни A,E,G,M)650 грн
Пакет № 6.2.6 "Повна імунологія" (Кліт. імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16, лімфоцитотоксичність,імуноглобуліни A,E,G,M, ЦІКи 3.5%, Компоненти системи комплементу С3, С4)950 грн
Компоненти системи комплементу С3140 грн
Компоненти системи комплементу С4140 грн
Діагностика целіакії
Антитіла до гліадину IgА500 грн
Антитіла до гліадину IgG500 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA620 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG620 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA500 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG500 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG, IgA950 грн
Виды услугСтоимость
Алергопроби
Пакет №6.3.10. Інгаляційна алергопанель (суміші алергенів: плісняви MP1, кліщів домашнього пилуDP1, пір'я свійських птахів EP71, (епітелій/шерсть/сеча) тварин EP2, пилок дерев TP9, пилок травWP1, пилок амброзії W209, пір'я хвилястої папуги E78)1 000 грн
Пакет №6.3.6. Харчова алергопанель (суміш морепродуктів, суміш горіхів, суміш м'яса, сумішзернових культур, суміш фруктів, суміш овочей, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соєвібоби, молоко коров'яче, шоколад, глютен (гліадин))1 500 грн
Пакет №6.3.7. Педіатрична алергопанель (суміші: плісняви, кліщів домашнього пилу, фруктів,овочей, м'яса. шоколад, жовток та білок курячого яйця, молоко коров'яче, епітелій кішки та собаки, глютен)1 500 грн
Пакет №6.3.8. Алергопанель Скринінг (суміші: пилку трав, дерев, амброзії, кліщів домашньогопилу, плісняви, фруктів, овочей, морепродуктів, м'яса, зернових, горіхів, (епітелій/шерсть/сеча) тварин, пір'я свійських птахів. глютен)1 650 грн
Пакет №6.3.9. Основна скрінінгова панель (69 алергенів +Імуноглобулін Е загальний)3 200 грн
Суміш алергенів кліщів домашнього пилу (DP1) (IgE,загальний по суміші) Dermatophagoides: pteronyssinus, farinae, microceras. Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagusdomesticus, Euroglyphus maynei, Blomiatropicalis220 грн
Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (EP2) (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт(E1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (E87), миша (E88)220 грн
Суміш алергенів (пір'я) свійських птахів (EP71) (IgE, загальна відповідь по суміші Ер71): гусячі пір'я(E70), курячі пір'я (E85), качині пір'я (E86), індичі пір'я (E89)220 грн
Суміш харчових продуктів «горіхи» (FP1) (IgE, загальна відповідь по суміші): арахіс (F13), фундук(F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36)220 грн
Суміш харчових продуктів «морепродукти» (FP2) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp2): тріска(F3), креветки (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41)220 грн
Суміш харчових продуктів «зернові культури» (FP3) (IgE, загальна відповідь по суміші FP3):пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11)220 грн
Суміш харчових продуктів «фрукти» (FP15) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp15): апельсин(F33), яблуко (F49), банан (F92), персик (F95)220 грн
Суміш харчових продуктів «овочі» (FP51) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp51): помідор (F25), морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89)220 грн
Суміш харчових продуктів «м'ясо» (FP73) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp73): свинина (F26), яловичина (F27), куряче м'ясо (F83), м'ясо вівці (F88)220 грн
Суміш алергенів плісняви (MP1) (IgE, загальна відповідь по суміші МP1): Penicillum notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus(M3), Candida albicans (M5), Alternaria tenuis (M6)220 грн
Суміш алергенів (пилок) дерев (TP9) (IgE, загальна відповідь по суміші Тр9): вільха (T2), ліщина(Т4), верба (T12), береза (Т3), дуб (T7)220 грн
Суміш алергенів (пилок) трав (WP1) (IgE, загальна відповідь по суміші WP1): амброзіязвичайна(W1), полин звичайний(w6), лобода біла(W10), подорожник ланцетолистий(W9), будякросійський(W11)220 грн
Амброзія (W209) (суміш пилку різних видів амброзії) IgE220 грн
Епітелій кішки (E1), IgE220 грн
Епітелій собаки (E2), IgE220 грн
Пір'я хвилястої папуги (E78), IgE220 грн
Яйце куряче (F1) (білок) IgE220 грн
Молоко коров'яче (F2) , IgE220 грн
Пшеничне борошно (F4), IgE220 грн
Соєві боби (F14), IgE220 грн
Томати (F25) , IgE220 грн
Морква (F31), IgE220 грн
Апельсин (F33) , IgE220 грн
Картопля (F35) , IgE220 грн
Лимон (F208) , IgE220 грн
Полуниця (F44) , IgE220 грн
Яблуко (F49) , IgE220 грн
Курятина (F83) , IgE220 грн
Яйце куряче (F75) (жовток) IgE220 грн
Шоколад (F105), IgE220 грн
Мед (F247) , IgE220 грн
Отрута оси (I3) , IgE220 грн
Отрута бджоли (I1) , IgE220 грн
Пилок полину гіркого (W5) , IgE220 грн
Пилок верби (T12) , IgE220 грн
Пилок вільхи (T2) , IgE220 грн
Пилок свинорию пальчастого (пальчатника)(G2) , IgE220 грн
Пилок грястиці збірної (ежи сборной, Dactylis glomerata)(G3) , IgE220 грн
Пилок пажитниці багаторічної (райграс)(G5) , IgE220 грн
Пилок тимофіївки лучної (тимофеевки луговой)(G6) , IgE220 грн
Пилок берези a89 nBet v1 (a89) , IgE, молекулярний алерген400 грн
Пилок лисохвоста лучного (G16) , IgE220 грн
Пилок тонконога лучного (мятлика лугового)(G8) , IgE220 грн
Пилок вівсяниці лучної (G4) , IgE220 грн
Пилок тополі пірамідальної (T14) , IgE220 грн
Глютен (F79) (гліадин) IgE220 грн
Виды услугСтоимость
Бактеріологічні дослідження
Бакпосів із трьох точок (c,v,u) на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із двух точок (v,c) на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із піхви на флору з антибіотикограмою350 грн
Стрептокок групи В (Streptococcus agalactiae) посів з Vagina з антибіотикограмою250 грн
Стрептокок групи В (Streptococcus agalactiae) посів з ануса з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із уретри на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із цервікального каналу на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів виділень з молочних залоз на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів виділень з молочних залоз (з обох грудей) на флору з антибіотикограмою500 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (урогенітальний зішкріб)250 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (еякулят)250 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (секрет простати)250 грн
Бакпосів сечі на флору із антибіотикограмою300 грн
Бакпосів сечі на флору із антибіотикограмою +транспортна пробірка з борною кислотою300 грн
Бакпосів з піхви на Gardnerella vaginalis з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів з уретри на Gardnerella vaginalis з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів сечі на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів з піхви на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів із уретри на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів еякулята на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів еякулята на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою з виявленням Gardnerellavaginalis, N.gonorrhoeae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas,Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Candida600 грн
Бакпосів зішкрібу на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограммою з виявленням Gardnerellavaginalis, N.gonorrhoeae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas,Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Candida600 грн
Бакпосів еякулята на флору з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів секрету простати на флору з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із кон’юнктиви ока на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із кон’юнктиви обох очей на флору з антибіотикограмою500 грн
Бакпосів із вуха на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із вух (обох) на флору із антибіотикограмою500 грн
Бакпосів з ротової порожнини на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів250 грн
Бакпосів зі шкіри на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів250 грн
Бакпосів із вуха на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів250 грн
Бакпосів із зіву на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із носа на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із антибіотикограмою (зів+ніс)600 грн
Бакпосів на пат. стафілокок із зіву250 грн
Бакпосів на пат. стафілокок із носу250 грн
Бакпосів на пат.стафілокок ( зів+ніс)400 грн
Бакпосів мокротиння на флору із антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із гайморової пазухи на флору з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із зубо-ясенного карману на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із зубо-ясенного карману на Streptococcus mutans з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів зубного нальоту на Streptococcus mutans з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із рани на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із пустули на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із поверхні шкіри на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів на грибкову флору (дерматофіти+Candida) з підбором препаратів250 грн
Бакпосів на грибкову флору зі шкіри (дерматофіти+Candida) з підбором препаратів250 грн
Бакпосів на гриби Aspergillus з підбором препаратів250 грн
Бакпосів на флору з антибіотикограмою350 грн
Дослідження на плівкові форми мікроорганізмів200 грн
Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових захворювань (кал)250 грн
Дисбактеріоз350 грн
Виды услугСтоимость
Група крові/резус-фактор
Група крові/резус-фактор170 грн
Виды услугСтоимость
Генетика ПЛР
Лактазна недостатність (непереносимість молочних продуктів), аналіз гену МСМ6400 грн
ПЛР. Генетика. Тромбофілія. Ген FGB-Фібриноген (455 G>A)640 грн
Виды услугСтоимость
Комплексні дослідження
Пакет № 2.1.1 Профілактика цукрового діабету (інсулін, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка))470 грн
Пакет № 2.1.2 Інсулінорезістентність (глюкоза (сироватка), інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA)300 грн
Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін прямий та загальний, лужна фосфатаза)400 грн
Пакет № 2.3.1 Протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції)220 грн
Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота)250 грн
Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коэф.атерогенності,ЛПДНЩ)270 грн
Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди)200 грн
Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований)240 грн
Пакет № 2.7.3 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)210 грн
Пакет № 2.7.4 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій, Магній)220 грн
Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферина залізом (залізо, трансферин, % насичення)350 грн
Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодефіцитних станів (ЗЗЗС, НЗЗС, залізо, трансферин, %насичення)350 грн
Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди)(якісно)300 грн
Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди, церулоплазмін) (кількісно)570 грн
Пакет № 2.12.3 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок) (кількісно)350 грн
Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3 вільний , Т-4 вільний)500 грн
Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ)560 грн
Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4 вільний., АтТПО)500 грн
Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4 вільний, АтТГ, Т-3 вільний.)700 грн
Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТГ, кальцитонін)800 грн
Пакет № 3.1.6 (паратгормон, кальцій, фосфор)320 грн
Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3 вільний, Т-4 вільний)700 грн
Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3 вільний, Т-4 вільний, АтТПО, АтТГ)920 грн
Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТПО, кальцитонін)850 грн
Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 загальний, Т-4 вільний) (методом ЕХЛ)700 грн
Пакет № 3.2.1.(пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол) Контроль першої фази МЦ преовуляторного періоду700 грн
Пакет № 3.2.2 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) Контроль другої фази МЦ700 грн
Пакет № 3.2.3 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА) Контроль другої фази МЦ-2774 грн
Пакет № 3.2.4 Проблеми зайвої ваги (ЛГ,ФСГ, эстрадіол, тестостерон, пролактин, ДГЕА,ТТГ,Т-4вільний, АтТПО, печінкові проби, ліпідний спектр, глюкоза, глік. гем.)2 100 грн
Пакет № 3.2.5.Чоловік за 40 (ліпідний спектр,ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, тестостерон,глюкоза)1 000 грн
Пакет № 3.2.6. Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-сульфат, СЗГ, тестостерон загальний, 17-ОНпрогестерон, індекс вільного андрогену)685 грн
Пакет № 3.4.1 (кортизол, ДГЕА, тест. вільний)600 грн
Пакет № 3.6.1. Індекс вільного тестостерону (ІСТ) ( СЗГ, тестостерон загальний, індекс вільногоандрогену)370 грн
Пакет № 3.5.1 PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (8-13 тижнів+6 днів) (PAPP-A, вільний ?-ХГЛ + дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.2 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ +дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.3 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ, вільний Естріол +дані УЗД)520 грн
Пакет № 3.5.4 Пренатальний скринінг 1 триместр 9-13 тижнів (бета-ХГЛ вільний, PAPP-A) - безрозрахунку ризику380 грн
Пакет № 3.5.5 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний, АФП) - безрозрахунку ризику380 грн
Пакет № 3.5.6 Пренатальний скринінг 2 триместр +Естріол вільний (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний,АФП, Естріол вільний) - без розрахунку ризику450 грн
Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА загальний, ПСА вільний, % співвідношення)370 грн
Пакет № 4.2 "Жіноча онкологічна панель" (РЭА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9,тиреоглобулін)970 грн
Пакет № 4.3 "Чоловіча онкологічна панель" (ПСА загальний, АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4)1 000 грн
Пакет № 4.4 "Лабораторна діагностика раку яєчників"(НЕ4, СА 125, індекс ROMA)550 грн
Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)770 грн
Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)1 270 грн
Пакет № 5.3.3 TORCH IgG +авідність (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)870 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
Пакет № 5.5.1 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок)800 грн
Пакет № 5.5.2 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії)1 000 грн
Пакет № 5.5.3 Treponema pallidum IgG+IgM (Сифіліс)420 грн
ІНБІОФЛОР 4 (КВМ, ЗБМ, Lactobacillus spp.(%, абс. кількість), Gardnarella vaginalis/ Atopobiumvaginae (%)/ Candida albicans/ Fungi (абс. кільк.), +КВМ)480 грн
Фемотест скрин (ОБМ,Lactobacillus spp, Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Fungi, Ureaplasmaspp, Candida albicans, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis, HSVтип1и2, CMV+КВМ)750 грн
Андрофлор скрин (зішкріб) (ОБМ, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum,Mycoplasma hominis,Candida spp, Micoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseriagonorhoeae, Chlamydia trachomatis)1 000 грн
Пакет № 5.6.1 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis [якісно])510 грн
Пакет № 5.6.2 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з c,v,u)1 040 грн
Пакет № 5.6.3 Урогенітальне здоров’я (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [качественно], бак.посів из c,v,u )1 570 грн
Пакет № 5.6.4 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів из c,v,u )970 грн
Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM470 грн
Пакет №6.3.10. Інгаляційна алергопанель (суміші алергенів: плісняви MP1,кліщів домашнього пилуDP1,пір'я свійських птахів EP71,(епітелій/шерсть/сеча) тварин EP2,пилок дерев TP9,пилок травWP1,пилок амброзії W209,пір'я хвилястої папуги E78)1 000 грн
Пакет №6.3.6. Харчова алергопанель (суміш морепродуктів, суміш горіхів, суміш м'яса, сумішзернових культур, суміш фруктів, суміш овочей, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соєвібоби, молоко коров'яче, шоколад, глютен (гліадин))1 500 грн
Пакет №6.3.7. Педіатрична алергопанель (суміші: плісняви, кліщів домашнього пилу, фруктів,овочей, м'яса. шоколад, жовток та білок курячого яйця, молоко коров'яче, епітелій кішки та собаки,глютен)1 500 грн
Пакет №6.3.8. Алергопанель Скринінг (суміші: пилку трав,дерев,амброзії, кліщів домашньогопилу,плісняви, фруктів,овочей, морепродуктів,м'яса, зернових, горіхів, (епітелій/шерсть/сеча)тварин, пір'я свійських птахів. глютен)1 650 грн
Пакет №6.3.9. Основна скрінінгова панель (69 алергенів +Імуноглобулін Е загальний)3 200 грн
Пакет № 6.2.1 (Клітинний імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16)285 грн
Пакет № 6.2.3 (Імуноглобуліни A,E,G,M)650 грн
Пакет № 6.2.6 "Повна імунологія" (Кліт. імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16, лімфоцитотоксичність,імуноглобуліни A,E,G,M, ЦІКи 3.5%, Компоненти системи комплементу С3, С4)950 грн
Пакет № 9.1 Базовий (АЛТ, АСТ, холестерин, заг.білок, сечовина, креатинін, залізо, глюкоза(сироватка))600 грн
Пакет № 9.2 Ваше здоров’я (кл.аналіз крові, АЛТ, АСТ, білірубин прямий та загальний,тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ,ЛПНЩ, луж. фосфатаза, ГГТП, глюкоза (сироватка), креатинін,сечовина, заг.білок, кальцій, залізо, С-реактивний білок,ТТГ)1 300 грн
Пакет № 9.3 "Здорова дитина" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, кал на я/гельмітів, зішкріб на яйцягостриків (ентеробіоз))400 грн
Пакет № 9.4 "Госпіталізація" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза (сироватка), група крові,коагулограма, сифіліс (RPR-тест), НВS-ag, HCV)970 грн
Пакет № 9.5 "Медкомісія" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза(сироватка), сифіліс (RPR-тест))540 грн
Пакет № 9.6 Загальна біохімія крові (глюкоза, креатинін, сечовина,сечова кислота, АЛТ,АСТ,білірубін загальний, прямий, лужна фосфатаза, ГГТ,загальний білок, холестерин,ЛПВЩ-ХС,ЛПНЩ-ХС,ЛПОНЩ-ХС, триглицериди, коеф. атерогенності)970 грн
Пакет № 9.9 Укус кліща (Borrelia burgdorferi sensu lato ПЛР (кліщ, кров), Borrelia myiamotoi ПЛР(кліщ, кров), Borrelia burgdorferi sensu lato IgM+IgG )800 грн
Пакет № 9.11 (сифіліс (RPR-тест), ВІЛ)320 грн
Пакет № 9.12 (HBS-ag, HCV, ВІЛ)550 грн
Пакет № 9.14 Здорове серце (кл.аналіз крові автомат, глюкоза, глікірований гемоглобін, АЛТ, АСТ,ГГТ, сечова кислота, креатинін, сечовина, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди,кальцій, калій, натрій , хлориди, СРБ, ТТГ)1 500 грн
Пакет № 9.15 Контроль здоров'я (кл.аналіз крові, феритин, глікірований гемоглобін, кальційіонізований, ТТГ (ІХЛ), вітамін D3 25-(OH))1 150 грн
Пакет № 9.16 Баланс харчування (кл.аналіз крові, залізо, феритин, вітамін В12, глюкоза, інсулін,індекс HOMA, сечова кислота, креатинін, сечовина, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди,загальний білок, альбумін, кальций, вітамін D3 25-(ОН))1 700 грн
Пакет № 9.17 Візит до дієтолога(кл.аналіз крові,індекс НОМА, глік.гемоглобін, АЛТ,АСТ,ГГТ,білірубін прямий та заг., сечова кислота,креатинін,сечовина, холестерин,ЛПНЩ,ЛПВЩ,ЛПДНЩ,тригліцериди, Ca, віт.D 25-OH, феритин, ТТГ,Т4-вільн,АтТПО)2 600 грн
Пакет № 9.18 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний))720 грн
Пакет № 9.19 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний), коагулограма)870 грн
Пакет № 9.20 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,коагулограма, АЛТ, АСТ, глікірований гемоглобін, глюкоза, креатинін, швидкість клубочковоїфільтрації, холестерин, С-реактивний білок (кільк.))1 020 грн
Пакет № 9.23 "Госпіталізація-2" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза (сироватка), група крові,коагулограма, сифіліс (RPR-тест), НВS-ag, HCV, ВІЛ)1 200 грн
Пакет для дит.садків та шкіл №1 (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, зішкріб на яйця гостриків(ентеробіоз))370 грн
Пакет № 9.28 для госпіталізації (HBS-ag, HCV), скринінговий тест, імунохроматографічним методом260 грн
Пакет № 9.29 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,феритин, Д-Димер, Прокальцитонін, Інтерлейкін-6, С-реактивний білок (кільк.))1 670 грн
Пакет № 9.30 Діагностика інфаркту міокарда (Тропонін I cito–test (якісно), КФК (креатинкіназа) (МВ)– фракція)330 грн
Пакет № 9.31 Комплексне обстеження після перенесеної короновірусної інфекції COVID 19(кл.аналіз крові з лейкоформулою, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, Д-Димер,феритин, С-реактивний білок (кількісний), ТТГ)1 030 грн

Адреси відділень у Полтаві

вул. О.Бідного, 1А

(067) 511-77-47
(050) 511-77-47
(0532) 57-08-18

Пн-Пт: 7:30-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

вул. Великотирнівська, 35/2

(099) 511-77-41

Пн-Пт: 7:00-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

вул. Шевченка, 24/37

(050) 511-77-40

Пн-Пт: 7:30-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

Вгору