FORGOT YOUR DETAILS?

Лабораторні аналізи у Полтаві

Вартість та види послуг лабораторії

Види послугВартість
Клінічні дослідження крові та сечі
Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ 220 грн
Загальний аналіз крові АВТОМАТИЗОВАНИЙ (з вени) з автоматичною диференціацією лейкоцитів+ШОЕ 185 грн
Загальний аналіз крові СКОРОЧЕНИЙ (з вени) 14 параметрів без диференціації лейкоцитів та зШОЕ 160 грн
Ручний підрахунок лейкоформули (з вени)80 грн
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)80 грн
Клинический анализ крови +Ретикулоциты270 грн
Ретикулоциты80 грн
Клінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду)150 грн
Клінічний аналіз сечі (двосклянкова проба)200 грн
Клінічний аналіз сечі (трисклянкова проба)250 грн
Кетонові тіла90 грн
Аналіз сечі за Зимницьким150 грн
Аналіз сечі за Нечипоренко150 грн
Мікроскопічні дослідження
Дослідження на присутність патогенних грибів (нігті)150 грн
Дослідження на демодекс (зішкріб, вії)150 грн
Дослідження мазків зі слизових на еозинофіли140 грн
Мікроскопічне дослідження з носової порожнини на цитологію (Риноцитограма)170 грн
Мікроскопічне дослідження зішкрібу з язика на гриби роду кандіда (Candida spp.)150 грн
Цитологія на атипові клітини (зішкріб з ротової порожнини) (язик, щока)200 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 190 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (уретра)190 грн
Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent)300 грн
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (діти)190 грн
Кольпоцитологічне дослідження200 грн
Класичний ПАП-тест (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал330 грн
ПАП-тест на основі рідинної цитології (технологія iLsa)600 грн
Цитологія на атипові клітини (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал270 грн
Цитологія (мазок виділень з соску лівої молочної залози)200 грн
Цитологія (мазок виділень з соску правої молочної залози)200 грн
Спермограма (розширена)300 грн
Мікроскопія зішкрібу на коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei)150 грн
Дослідження калу
Клінічний аналіз калу: копрограма 200 грн
Аналіз калу на приховану кров250 грн
Кальпротектін фекальний800 грн
Панкреатична еластаза800 грн
Аналіз калу на криптоспоридії (Cryptosporidium)140 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів200 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів (з використанням пробірки Parasep)200 грн
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)150 грн
Пробірка Paracep60 грн
Види послугВартість
Діагностика порушень вуглеводного обміну
Вміст глюкози у цільній капілярній крові120 грн
Вміст глюкози у сироватці крові120 грн
Вміст глюкози у сечі (сеча добова)120 грн
Глюкозотолерантний тест (навантаження глюкозою) (із вени, для вагітних)220 грн
Глікірований гемоглобін ( HbA1c )220 грн
Пакет № 2.1.1 Профілактика цукрового діабету (інсулін, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка))485 грн
Пакет № 2.1.2 Інсулінорезістентність (глюкоза (сироватка), інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA)300 грн
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG680 грн
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG1 100 грн
Альбумін у сечі (сеча ранкова, сеча добова) (Мікроальбумінурія, МАУ)200 грн
Інсулін (ЕХЛ)230 грн
С-пептид (ЕХЛ)240 грн
Лептин600 грн
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення)900 грн
Печінкові проби
АЛТ100 грн
АСТ100 грн
Білірубін загальний100 грн
Білірубін прямий100 грн
Альфа-1-антитрипсин450 грн
Тимолова проба80 грн
Лужна фосфатаза100 грн
Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін прямий та загальний, лужна фосфатаза)540 грн
Білковий обмін та амінокислоти
Білок у добовій сечі100 грн
Сироватково-асцитичний альбуміновий градієнт (СААГ)200 грн
Альбумін100 грн
Загальний білок100 грн
Білкові фракції150 грн
Пакет № 2.3.1 Протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції)315 грн
Гомоцистеїн400 грн
Ферменти
АЛТ100 грн
АСТ100 грн
Альфа – амілаза100 грн
Альфа-амілаза в сечі (ранкова сеча)110 грн
Альфа-амілаза панкреатична (сироватка крові, сеча ранкова)110 грн
Ліпаза110 грн
ГГТ (Гама-глютаматтрансфераза)100 грн
Лужна фосфатаза100 грн
Пакет № 2.4.1 Скринінг підшлункової залози (альфа-амілаза панкреатична, ліпаза, глюкоза)290 грн
КФК (креатинінкіназа) загальна (КК, КФК) 110 грн
КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція200 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)110 грн
Ниркові проби
Альбумін/креатинін співвідношення (сеча ранкова)270 грн
Креатинін100 грн
Креатинін у сечі (сеча ранкова, сеча добова)110 грн
Сечова кислота100 грн
Сечова кислота у сечі (сеча ранкова, сеча добова)110 грн
Сечовина100 грн
Сечовина у сечі (добова)110 грн
Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації)140 грн
Цистатин С (цистатин С, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації)500 грн
Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота)270 грн
Пакет № 2.5.2 Кальцій-креатинінове співвідношення у одноразовій порції сечі200 грн
Показники ліпідного обміну
Тригліцериди100 грн
Холестерин100 грн
Ліпопротеїди високої щільності (альфа-ліпопротеїни, ЛПВЩ)100 грн
Ліпопротеїди низької щільності (бета-ліпопротеїни, ЛПНЩ)100 грн
Пакет Аполіпопротеїни А1, B та їх співвідношення320 грн
Аполіпопротеїн А1170 грн
Аполіпопротеїн B170 грн
Ліпопротеїн (а) (Лп(а))520 грн
Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коэф.атерогенності,ЛПДНЩ)400 грн
Мікроелементи та макроелементи
Залізо (Fe)100 грн
Калій (K)120 грн
Кальцій (Ca)100 грн
Кальцій іонізований (Ca++)170 грн
Магній (Mg)110 грн
Мідь (Cu)300 грн
Натрій (Na)120 грн
Фосфор (P)100 грн
Хлориди100 грн
Цинк (Zn)300 грн
Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди)220 грн
Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований)370 грн
Пакет № 2.7.3 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)350 грн
Пакет № 2.7.4 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій, Магній)400 грн
Діагностика анемії
ЗЗЗС(загальна залізозв’язуюча здатність сироватки) з визначенням Заліза у сироватці та НЗЗС170 грн
Трансферин200 грн
Феритин250 грн
Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферина залізом (залізо, трансферин, % насичення)270 грн
Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодефіцитних станів (ЗЗЗС, НЗЗС, залізо, трансферин, %насичення)350 грн
Вітаміни
Вітамін В12 (ціанокобаламін)250 грн
Вітамін B9 (Фолієва кислота)250 грн
D3 (25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)450 грн
Маркери серцево-судинних захворювань
КФК (креатинінкіназа) загальна (КК, КФК) 110 грн
КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція200 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)110 грн
Гомоцистеїн400 грн
NT-pro BNP1 400 грн
Тропонін I cito–test (якісно)180 грн
Оцінка гемостазу
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час)300 грн
Протромбіновий індекс с МНВ180 грн
Фібриноген120 грн
Д-Димер250 грн
Ревматоїдна панель
Антистрептолізин (якісний)100 грн
Антистрептолізин (кількісний)150 грн
Ревматоїдний фактор (якісний)100 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)150 грн
С-реактивний білок (якісний)100 грн
С-реактивний білок (кількісний)150 грн
Серомукоїди100 грн
Церулоплазмін (кількісний)250 грн
Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди)(якісно)300 грн
Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди, церулоплазмін) (кількісно)690 грн
Пакет № 2.12.3 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок) (кількісно)405 грн
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, анти-CCP)600 грн
Білки «гострої» фази та маркери запалення
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)690 грн
Прокальцитонін650 грн
Антистрептолізин (кількісний)150 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)150 грн
С-реактивний білок (кількісний)150 грн
Церулоплазмін (кількісний)250 грн
Гаптоглобін250 грн
Маркери остеопорозу
Калій (K)120 грн
Фосфор (P)100 грн
Остеокальцин490 грн
Паратгормон (ПТГ) 250 грн
Види послугВартість
Оцінка функції щитовидної та паращитовидних залоз
Антитіла до тиреопероксидази (АтТПО) 250 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АтТГ) 250 грн
Трийодтиронін загальний (Т-3 загальний) (ЕХЛ)200 грн
Тироксин загальний (Т-4 загальний) (ЕХЛ)200 грн
Паратгормон (ПТГ) 250 грн
Трийодтиронін вільний (Т-3 вільний)(ЕХЛ)200 грн
Тироксин вільний (Т-4 вільний) (ЕХЛ)200 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ) 200 грн
Тиреоглобулін (ТГ) 250 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ 450 грн
Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3 вільний , Т-4 вільний)540 грн
Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ)630 грн
Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4 вільний., АтТПО)585 грн
Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4 вільний, АтТГ, Т-3 вільний.)765 грн
Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТГ, кальцитонін)855 грн
Пакет № 3.1.6 (паратгормон, кальцій, фосфор)405 грн
Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3 вільний, Т-4 вільний)765 грн
Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3 вільний, Т-4 вільний, АтТПО, АтТГ)990 грн
Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТПО, кальцитонін)855 грн
Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 загальний, Т-4 вільний) 765 грн
Гормони репродукції
Антимюллерів гормон (ІФА)550 грн
Андростендіон440 грн
Дигідротестостерон (ДГТ)450 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 220 грн
Макропролактин+пролактин400 грн
Прогестерон 220 грн
Пролактин 220 грн
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (CЗГ)220 грн
Тестостерон 220 грн
Тестостерон вільний 250 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 220 грн
Естрадіол 220 грн
Пакет № 3.2.1.(пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол) Контроль першої фази МЦ преовуляторного періоду790 грн
Пакет № 3.2.2 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) Контроль другої фази МЦ790 грн
Пакет № 3.2.3 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА) Контроль другої фази МЦ-2990 грн
Пакет № 3.2.4 Проблеми зайвої ваги (ЛГ,ФСГ, эстрадіол, тестостерон, пролактин, ДГЕА,ТТГ,Т-4вільний, АтТПО, печінкові проби, ліпідний спектр, глюкоза, глік. гем.)2 900 грн
Пакет № 3.2.5.Чоловік за 40 (ліпідний спектр,ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, тестостерон,глюкоза)1 280 грн
Пакет № 3.2.6. Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-сульфат, СЗГ, тестостерон загальний, 17-ОНпрогестерон, індекс вільного андрогену)820 грн
Пакет № 3.6.1. Індекс вільного тестостерону (ІСТ) ( СЗГ, тестостерон загальний, індекс вільногоандрогену)400 грн
Пакет № 3.2.8 Тестостерон вільний + загальний405 грн
Гормони зростання
Інсуліноподібний фактор росту - 1 (IGF-1, соматомедин-С) (ІХЛ)350 грн
Соматотропний гормон (СТГ) (ІХЛ)230 грн
Панель гіпофізарно-надниркових гормонів
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (ЕХЛ)300 грн
17-ОН-Прогестерон (ІФА)250 грн
ДГЕА-сульфат (ЕХЛ)240 грн
Кортизол (ЕХЛ)300 грн
Кортизол (слина) (ЕХЛ)250 грн
Кортизол вільний (сеча) 400 грн
Альдостерон450 грн
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ)450 грн
Пакет № 3.4.1 (кортизол, ДГЕА, тест. вільний)610 грн
Пренатальна діагностика
Альфа – фетопротеїн (АФП)(14-22 тижнів +6 днів)220 грн
бета ХГЛ (для ранньої діагностики вагітності)(0-14 тижнів)250 грн
бета-ХГЛ вільний (8-13 тижнів +6 днів)220 грн
Плацентарний лактоген (хоріомаммотропін)480 грн
PAPP-A (8-13 тижнів +6 днів)270 грн
Естріол вільний (Е3, 12-39 тижнів вагітності)220 грн
Пакет № 3.5.1 PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (8-13 тижнів+6 днів) (PAPP-A, вільний ?-ХГЛ + дані УЗД)465 грн
Пакет № 3.5.2 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ +дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.3 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ, вільний Естріол +дані УЗД)600 грн
Пакет № 3.5.4 Пренатальний скринінг 1 триместр 9-13 тижнів (бета-ХГЛ вільний, PAPP-A) - безрозрахунку ризику425 грн
Пакет № 3.5.5 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний, АФП) - безрозрахунку ризику385 грн
Пакет № 3.5.6 Пренатальний скринінг 2 триместр +Естріол вільний (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний,АФП, Естріол вільний) - без розрахунку ризику565 грн
Види послугВартість
Онкологічні дослідження (ЕХЛ)
Кальцитонін 360 грн
Альфа – фетопротеїн (АФП)220 грн
Бета - 2- мікроглобулін280 грн
Бета ХГЛ (хоріонічний гонадотропін)220 грн
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)670 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА19-9) (ЕХЛ)250 грн
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (ЕХЛ)370 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (ЕХЛ)260 грн
Онкомаркер яєчників (НЕ4)400 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125)250 грн
Простат-специфічний антиген (РSA) загальний (ЕХЛ)250 грн
Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА загальний, ПСА вільний, % співвідношення)450 грн
Пакет № 4.2 "Жіноча онкологічна панель" (РЭА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9,тиреоглобулін)1 125 грн
Пакет № 4.3 "Чоловіча онкологічна панель" (ПСА загальний, АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4)1 190 грн
Пакет № 4.4 "Лабораторна діагностика раку яєчників"(НЕ4, СА 125, індекс ROMA)590 грн
Пакет № 4.5 Онкомаркери яєчок (АФП, РЕА, бета ХГЛ)620 грн
Раково-ембріональний антиген (РЭА)250 грн
Види послугВартість
Діагностика COVID-19
Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ 220 грн
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)690 грн
Прокальцитонін650 грн
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час)300 грн
Д-Димер250 грн
Феритин250 грн
С-реактивний білок (кількісний)150 грн
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) 480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна)250 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки)150 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
Пакет № 9.18 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний))780 грн
Пакет № 9.19 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний), коагулограма)1 050 грн
Пакет № 9.20 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,коагулограма, АЛТ, АСТ, глікірований гемоглобін, глюкоза, креатинін, швидкість клубочковоїфільтрації, холестерин, С-реактивний білок (кільк.))1 180 грн
Пакет № 9.29 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,феритин, Д-Димер, Прокальцитонін, Інтерлейкін-6, С-реактивний білок (кільк.))1 720 грн
Пакет № 9.41 Комплексне обстеження після перенесеної короновірусної інфекції COVID 19(кл.аналіз крові з лейкоформулою, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, Д-Димер,феритин, С-реактивний білок (кількісний), ТТГ)1 500 грн
Гепатити
Гепатит В (HBV) Anti-HBsAg (антитіла сумарні)250 грн
Гепатит В, антитіла IgG до HBcorAg260 грн
Гепатит В, антитіла IgM до HBcorAg250 грн
Гепатит В (HBV) Anti-HBсorAg (антитіла сумарні)260 грн
Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time)450 грн
Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, кількісне визначення, Real-time)800 грн
Гепатит В (НВS-ag), поверхневий антиген (ЕХЛ)250 грн
Гепатит В (НВS-ag) скринінговий тест, імунохроматографічним методом200 грн
Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, якісне визначення з генотипуванням, Real-time)850 грн
Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, кількісне визначення (вірусне навантаження), Real-time)800 грн
Гепатит C (Anti-НСV) скринінговий тест, імунохроматографічним методом200 грн
Гепатит С (Anti-HCV-total ) сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (ЕХЛ)350 грн
Гепатит С (HCV) Антигени сore, NS3, NS4, NS5 - IgG300 грн
Гепатит C (HCV) антитіла IgM250 грн
Гепатит А (HAV) - IgM - антитіла300 грн
Вірус гепатиту D (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time)1 440 грн
Гепатит E (HEV), антитіла IgG 400 грн
Вірусні інфекції
Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) 480 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна)250 грн
Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна)250 грн
Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки)150 грн
Herpes 6 тип (вірус простого герпесу 6 тип) AT-IgG200 грн
Herpes 6 тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) [якісно]250 грн
Herpes 6 тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор)<кількісно>260 грн
VCA (Вірус Эпштейна-Барр) капсидний антиген, IgM 200 грн
VCA (Вірус Эпштейна-Барр) капсидний антиген, IgG200 грн
ЕA (Вірус Эпштейна-Барр) ранні антигени, IgG 200 грн
EBNA-1 (Вірус Эпштейна-Барр) нуклеарний (ядерний) антиген, IgG 200 грн
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, груднемолоко, ліквор) [якісно]250 грн
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, грудне молоко,ліквор) <кількісно>250 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ- IgM320 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ-IgG320 грн
VZV (Вірус Varicella Zoster) ПЛР (кров з ЕДТА, зішкріб з ерозивно-виразкових елементів, ліквор)[якісно]270 грн
Rotavirus, Аdenovirus, антиген у калі, (якісне визначення)340 грн
Morbillivirus (Кір) антитіла IgG250 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 16/18 ПЛР (зішкріб) [якісно]250 грн
ВПЛ-типування 15ВКР (зішкріб) [якісно], (15 високо онкогенних типів: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,53, 56,58,59, 66,68) - генотипування500 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
TORCH інфекції
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgМ200 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG200 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG +авідність230 грн
Cytomegalovirus ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно]250 грн
Cytomegalovirus ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко,ліквор) <кількісно>250 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgМ200 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgG200 грн
Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) IgG +авідність250 грн
Herpes 1/2тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно]250 грн
Herpes 1/2тип ПЛР (кров з ЕДТА, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) <кількісно>250 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgМ200 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG200 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG + авідність250 грн
Toxoplasmosis gondii ПЛР (кров з ЕДТА, ліквор) [якісно]250 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgМ200 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgG200 грн
Rubella virus (краснуха) AT-IgG+ авідність 250 грн
Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)770 грн
Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)1 440 грн
Пакет № 5.3.3 TORCH IgG +авідність (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)900 грн
Бактеріальні інфекції
Bordetella pertussis (кашлюк) АТ-IgМ 350 грн
Bordetella (pertussis), кашлюк ПЛР (мазок із ротоглотки) [якісно]250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato IgM250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato IgG250 грн
Borrelia burgdorferi sensu lato ПЛР (кров з ЕДТА, кліщ) [якісно]350 грн
Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgМ250 грн
Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgG220 грн
Chlamydia pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно]270 грн
M.tuberculosis (туберкульоз) IgМ-АТ250 грн
M.tuberculosis (туберкульоз) IgМ+ IgG-АТ370 грн
Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgМ250 грн
Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgG220 грн
Mycoplasma pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно]270 грн
Helicobacter pylori (хелікобактер) AT-IgG250 грн
Helicobacter pylori (хелікобактер), антиген у калі (якісне визначення)270 грн
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid) IgG380 грн
Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM470 грн
Паразитарні інфекції
Аскарида (Аscaris lumbricoides), IgG270 грн
Лямблії (Giardia) Ат IgA+IgM+IgG270 грн
Лямблії (Giardia) антиген у калі (якісне визначення)290 грн
Трихінела, IgA+IgG270 грн
Опісторх (Opisthorchis felineus), IgG 270 грн
Токсокар (Тохосаra canis), IgG270 грн
Ехінокок ( Echinococcus granulosus), IgA+IgG270 грн
Пакет № 5.5.1 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок)800 грн
Пакет № 5.5.2 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії)1 190 грн
Урогенітальні інфекції
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgМ200 грн
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgА200 грн
Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgG200 грн
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]250 грн
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>250 грн
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб, еякулят) [якісно]250 грн
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб) <кількісно>250 грн
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]250 грн
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>250 грн
Mycoplasma hominis (мікоплазмоз) - AT IgA200 грн
Mycoplasma hominis (мікоплазмоз) - AT IgG200 грн
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]250 грн
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>250 грн
Trichomonas vaginalis (трихомоніаз) AT-IgG200 грн
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, секретпростати, суглобова рідина) [якісно]250 грн
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>250 грн
Ureaplasma species (urealyticum+parvum) ПЛР (зішкріб) [якісно]250 грн
Ureaplasma species (urealyticum+parvum) ПЛР (зішкріб) <кількісно>270 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазмоз) AT-IgА200 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазмоз) AT-IgG200 грн
Сечова експрес-система для підрахунку кількості патогенних і умовно-патогенних бактерій зчутливістю до антибіотиків500 грн
Урогенітальна експрес-система () для виявлення, підрахунку і визначення чутливості доантибіотиків патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів сечостатевого тракту.500 грн
Андротест 14 (Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma spp, Candidaspp+albicans+glabrata+crusei, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis,Neisseriagonorrhoeae, Chlamydia trach., HSVтип1и2,CMV+КВМ)1 200 грн
ПЛР-тест на бактеріальний вагіноз (Lactobacillus spp +iners +crispatus+jensenii +gosseri +acidophilus+delbrueckii +bulgaris +helveticus +reuteri +johnsonii +casei +paracasei+fermentum+rhamnosus+salvarius, Gardnerella vag. Atopobium vag.)500 грн
Фемотест 15 (Lactobacillus spp,Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma spp, Candidaspp+albicans+glabrata+crusei, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis,Neisseriagonorrhoeae, Chlamydia trach., HSVтип1и2,CMV+КВМ)1 200 грн
Пакет № 5.6.1 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis [якісно])675 грн
Пакет № 5.6.2 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з c,v,u)1 215 грн
Пакет № 5.6.3 Урогенітальне здоров’я жінки (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів из c,v,u )1 900 грн
Пакет № 5.6.4 для жінок (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів з c,v,u )1 210 грн
Пакет № 5.6.8 Урогенітальне здоров’я чоловіка (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з уретри)1 600 грн
Пакет № 5.6.9 для чоловіків (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів з уретри )1 170 грн
Пакет № 5.6.10 ІПСШ-7 [зішкріб] Інфекції що передаються статевим шляхом (ПЛР Ureaplasmaurealyticum+parvum, Mycoplasma hominis+genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis [якісно])1 200 грн
Інші інфекції
Candida albicans ПЛР (зішкріб, мазок із зіва, еякулят) [якісно]250 грн
Candida albicans ПЛР (зішкріб, мазок із зіва) <кількісно>250 грн
Babesia spp ПЛР (кров) <якісно> (для тварин)250 грн
Neisseria gonorrhoeae ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) [якісно]250 грн
Neisseria gonorrhoeae ПЛР (зішкріб, секрет простати, суглобова рідина) <кількісно>250 грн
Правцевий (столбнячный) анатоксин (Tetanus Toxoid) IgG390 грн
Treponema pallidum (Сифіліс, RPR-тест)200 грн
Treponema pallidum IgM (Сифіліс)230 грн
Treponema pallidum IgG (Сифіліс)230 грн
Пакет № 5.5.3 Treponema pallidum IgG+IgM (Сифіліс)420 грн
Види послугВартість
Аутоімунологічні дослідження
HLA-B27- асоційовані аутоімунні захворювання (кров) (хвороба Бехтерєва, синдром Рейно та ін.)700 грн
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen)350 грн
Аллоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) (включно антитіла до Rh-антигену) 570 грн
Антитіла до нативної (дволанцюгової) ДНК300 грн
Антитіла до денатурованої (одноланцюгової) ДНК250 грн
Антифосфоліпідні антитіла, IgМ+IgG600 грн
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, anti-CCP)600 грн
Вовчаковий антикоагулянт (тест клоттінговий з ядом гадюки Рассела)440 грн
Показники клітинного і гуморального імунітету
Імуноглобулін A(кількісн)200 грн
Імуноглобулін M(кількісн)200 грн
Імуноглобулін G(кількісн)200 грн
Імуноглобулін Е220 грн
ЦІКи 3,5%150 грн
Еозинофільний катіонний білок480 грн
Пакет № 6.2.1 (Клітинний імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16)350 грн
Пакет № 6.2.3 (Імуноглобуліни A,E,G,M)740 грн
Пакет № 6.2.6 "Повна імунологія" (Кліт. імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16, лімфоцитотоксичність,імуноглобуліни A,E,G,M, ЦІКи 3.5%, Компоненти системи комплементу С3, С4)1 380 грн
Компоненти системи комплементу С3150 грн
Компоненти системи комплементу С4150 грн
Діагностика целіакії
Антитіла до гліадину IgА500 грн
Антитіла до гліадину IgG500 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла сумарні850 грн
Види послугВартість
Алергопроби
Артикаїн, IgE370 грн
Лідокаїн, IgE370 грн
Мепівакаїн, IgE370 грн
Пакет № 6.3.12. FOX-тест (Food Xplorer) (напівкількісний тест для визначення IgG-залежноїгіперчутливості до 286 продуктів харчування)5 500 грн
Пакет № 6.3.5. ALEX2 тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE)4 100 грн
Пакет № 6.3.6. Харчова алергопанель (суміш морепродуктів, суміш горіхів, суміш м'яса, сумішзернових культур, суміш фруктів, суміш овочей, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соєвібоби, молоко коров'яче, шоколад, глютен (гліадин))3 780 грн
Пакет № 6.3.7. Педіатрична алергопанель (суміші: плісняви, кліщів домашнього пилу, фруктів,овочей, м'яса. шоколад, жовток та білок курячого яйця, молоко коров'яче, епітелій кішки та собаки,глютен)3 420 грн
Пакет № 6.3.8. Алергопанель Скринінг (суміші: пилку трав,дерев,амброзії, кліщів домашньогопилу,плісняви, фруктів,овочей, морепродуктів,м'яса, зернових, горіхів, (епітелій/шерсть/сеча)тварин, пір'я свійських птахів. глютен)3 720 грн
Пакет № 6.3.9. Основна скрінінгова панель (69 алергенів +Імуноглобулін Е загальний)4 520 грн
Прокаїн, IgE370 грн
Пакет № 6.3.10. Інгаляційна алергопанель (суміші алергенів: плісняви MP1,кліщів домашнього пилуDP1,пір'я свійських птахів EP71,(епітелій/шерсть/сеча) тварин EP2,пилок дерев TP9,пилок травWP1,пилок амброзії W209,пір'я хвилястої папуги E78)1 920 грн
Суміш алергенів кліщів домашнього пилу (DP1) (IgE,загальний по суміші) Dermatophagoides:pteronyssinus,farinae, microceras. Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagusdomesticus, Euroglyphus maynei ,Blomiatropicalis350 грн
Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (EP2) (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт(E1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (E87), миша (E88)350 грн
Суміш алергенів (пір'я) свійських птахів (EP71) (IgE, загальна відповідь по суміші Ер71): гусячі пір'я(E70), курячі пір'я (E85), качині пір'я (E86), індичі пір'я (E89)350 грн
Суміш харчових продуктів «горіхи» (FP1) (IgE, загальна відповідь по суміші): арахіс (F13), фундук(F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36)350 грн
Суміш харчових продуктів «морепродукти» (FP2) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp2): тріска(F3), креветки (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41)350 грн
Суміш харчових продуктів «зернові культури» (FP3) (IgE, загальна відповідь по суміші FP3):пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11)350 грн
Суміш харчових продуктів «фрукти» (FP15) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp15): апельсин(F33), яблуко (F49), банан (F92), персик (F95)350 грн
Суміш харчових продуктів «овочі» (FP51) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp51): помідор (F25),морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89)350 грн
Суміш харчових продуктів «м'ясо» (FP73) (IgE, загальна відповідь по суміші Fp73): свинина (F26),яловичина (F27), куряче м'ясо (F83), м'ясо вівці (F88)350 грн
Суміш алергенів плісняви (MP1) (IgE, загальна відповідь по суміші МP1): Penicillum notatum (M1),Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus(M3), Candida albicans (M5), Alternaria tenuis (M6)350 грн
Суміш алергенів (пилок) дерев (TP9) (IgE, загальна відповідь по суміші Тр9): вільха (T2), ліщина(Т4), верба (T12), береза (Т3), дуб (T7)350 грн
Суміш алергенів (пилок) трав (WP1) (IgE, загальна відповідь по суміші WP1): амброзіязвичайна(W1), полин звичайний(w6), лобода біла(W10), подорожник ланцетолистий(W9), будякросійський(W11)350 грн
Амброзія (W209) (суміш пилку різних видів амброзії) IgE350 грн
Епітелій кішки (E1), IgE320 грн
Епітелій собаки (E2), IgE320 грн
Пір'я хвилястої папуги (E78), IgE 350 грн
Яйце куряче (F1) (білок) IgE350 грн
Молоко коров'яче (F2) , IgE350 грн
Пшеничне борошно (F4), IgE350 грн
Соєві боби (F14), IgE350 грн
Томати (F25) , IgE 350 грн
Морква (F31), IgE350 грн
Апельсин (F33) , IgE 350 грн
Картопля (F35) , IgE 350 грн
Лимон (F208) , IgE 350 грн
Полуниця (F44) , IgE 350 грн
Яблуко (F49) , IgE 350 грн
Курятина (F83) , IgE 350 грн
Яйце куряче (F75) (жовток) IgE350 грн
Шоколад (F105), IgE 350 грн
Мед (F247) , IgE 350 грн
Отрута оси (I3) , IgE 350 грн
Отрута бджоли (I1) , IgE 350 грн
Пилок полину гіркого (W5) , IgE350 грн
Пилок верби (T12) , IgE 350 грн
Пилок вільхи (T2) , IgE 350 грн
Пилок свинорию пальчастого (пальчатника)(G2) , IgE 350 грн
Пилок грястиці збірної (ежи сборной, Dactylis glomerata)(G3) , IgE 350 грн
Пилок пажитниці багаторічної (райграс)(G5) , IgE 350 грн
Пилок тимофіївки лучної (тимофеевки луговой)(G6) , IgE 350 грн
Пилок берези a89 nBet v1 (a89) , IgE, молекулярний алерген 400 грн
Пилок лисохвоста лучного (G16) , IgE 380 грн
Пилок тонконога лучного (мятлика лугового)(G8) , IgE 350 грн
Пилок вівсяниці лучної (G4) , IgE 350 грн
Пилок тополі пірамідальної (T14) , IgE 350 грн
Глютен (F79) (гліадин) IgE350 грн
Види послугВартість
Бактеріологічні дослідження
Бакпосів із трьох точок (c,v,u) на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із двух точок (v,c) на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів з піхви на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів350 грн
Бакпосів із піхви на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із піхви на флору та лактобактерії з антибіотикограмою350 грн
Бактеріологічне дослідження на біоценоз піхви350 грн
Стрептокок групи В (Streptococcus agalactiae) посів з Vagina з антибіотикограмою300 грн
Стрептокок групи В (Streptococcus agalactiae) посів з ануса з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів із уретри на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із цервікального каналу на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів виділень з молочних залоз на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів виділень з молочних залоз (з обох грудей) на флору з антибіотикограмою500 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (урогенітальний зішкріб)300 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (еякулят)300 грн
Бакпосів на трихомонади з підбором препаратів (секрет простати)300 грн
Бакпосів сечового каменю на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів сечі на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів сечі на флору з антибіотикограмою +транспортна пробірка з борною кислотою330 грн
Бакпосів з піхви на Gardnerella vaginalis з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів з уретри на Gardnerella vaginalis з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів сечі на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів з піхви на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів із уретри на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів еякулята на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою380 грн
Бакпосів еякулята на M.hominis/Ureaplasma spp з антибіотикограмою з виявленням Gardnerellavaginalis, N.gonorrhoeae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas,Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Candida600 грн
Бакпосів зішкрібу на M.hominis/Ureaplasma spp. з антибіотикограммою з виявленням Gardnerellavaginalis, N.gonorrhoeae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas,Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Candida600 грн
Бакпосів еякулята на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів секрету простати на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів із кон’юнктиви ока на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із кон’юнктиви обох очей на флору з антибіотикограмою500 грн
Бакпосів із вуха на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із вух (обох) на флору з антибіотикограмою500 грн
Бакпосів з ротової порожнини на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів300 грн
Бакпосів зі шкіри на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів300 грн
Бакпосів із вуха на грибкову флору (Candida та її підвиди) з підбором препаратів300 грн
Бакпосів з язика на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із зіву на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із носа на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів з антибіотикограмою (зів+ніс)600 грн
Бакпосів на пат. стафілокок із зіву250 грн
Бакпосів на пат. стафілокок із носу250 грн
Бакпосів на пат.стафілокок ( зів+ніс)400 грн
Бакпосів мокротиння на флору з антибіотикограмою250 грн
Бакпосів із гайморової пазухи на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів із зубо-ясенного карману на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із зубо-ясенного карману на Streptococcus mutans з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів зубного нальоту на Streptococcus mutans з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів суглобової рідини на флору з антибіотикограмою300 грн
Бакпосів із рани на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із пустули на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів із поверхні шкіри на флору з антибіотикограмою350 грн
Бакпосів волосся на грибкову флору (дерматофіти+Candida) з підбором препаратів300 грн
Бакпосів зі шкіри на грибкову флору (дерматофіти+Candida) з підбором препаратів300 грн
Бакпосів нігтів на грибкову флору (дерматофіти+Candida) з підбором препаратів300 грн
Пакет 7.1.1 Дослідження нігтів на гриби (Бакпосів на дерматофіти+Candida та мікроскопічнедослідження) 400 грн
Пакет 7.1.2 Дослідження зі шкіри на гриби (Бакпосів на дерматофіти+Candida та мікроскопічнедослідження) 400 грн
Бакпосів на гриби Aspergillus з підбором препаратів300 грн
Бакпосів на флору з антибіотикограмою350 грн
Дослідження на плівкові форми мікроорганізмів200 грн
Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових захворювань (кал)300 грн
Дисбактеріоз350 грн
Види послугВартість
Група крові/резус-фактор
Група крові/резус-фактор200 грн
Види послугВартість
Генетика ПЛР
Лактазна недостатність (непереносимість молочних продуктів), аналіз гену МСМ6 (кров з ЕДТА,зішкріб букального епітелію)500 грн
ПЛР. Генетика. Фолатний цикл.800 грн
Види послугВартість
Комплексні дослідження
Пакет № 2.1.1 Профілактика цукрового діабету (інсулін, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка))485 грн
Пакет № 2.1.2 Інсулінорезістентність (глюкоза (сироватка), інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA)300 грн
Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін прямий та загальний, лужна фосфатаза)540 грн
Пакет № 2.3.1 Протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції)315 грн
Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота)270 грн
Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коэф.атерогенності,ЛПДНЩ)400 грн
Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди)220 грн
Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований)370 грн
Пакет № 2.7.3 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)350 грн
Пакет № 2.7.4 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій, Магній)400 грн
Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферина залізом (залізо, трансферин, % насичення)270 грн
Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодефіцитних станів (ЗЗЗС, НЗЗС, залізо, трансферин, %насичення)350 грн
Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди)(якісно)300 грн
Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди, церулоплазмін) (кількісно)690 грн
Пакет № 2.12.3 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок) (кількісно)405 грн
Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3 вільний , Т-4 вільний)540 грн
Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ)630 грн
Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4 вільний., АтТПО)585 грн
Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4 вільний, АтТГ, Т-3 вільний.)765 грн
Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТГ, кальцитонін)855 грн
Пакет № 3.1.6 (паратгормон, кальцій, фосфор)405 грн
Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3 вільний, Т-4 вільний)765 грн
Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3 вільний, Т-4 вільний, АтТПО, АтТГ)990 грн
Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТПО, кальцитонін)855 грн
Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 загальний, Т-4 вільний) 765 грн
Пакет № 3.2.1.(пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол) Контроль першої фази МЦ преовуляторного періоду790 грн
Пакет № 3.2.2 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) Контроль другої фази МЦ790 грн
Пакет № 3.2.3 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА) Контроль другої фази МЦ-2990 грн
Пакет № 3.2.4 Проблеми зайвої ваги (ЛГ,ФСГ, эстрадіол, тестостерон, пролактин, ДГЕА,ТТГ,Т-4вільний, АтТПО, печінкові проби, ліпідний спектр, глюкоза, глік. гем.)2 900 грн
Пакет № 3.2.5.Чоловік за 40 (ліпідний спектр,ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, тестостерон,глюкоза)1 280 грн
Пакет № 3.2.6. Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-сульфат, СЗГ, тестостерон загальний, 17-ОНпрогестерон, індекс вільного андрогену)820 грн
Пакет № 3.4.1 (кортизол, ДГЕА, тест. вільний)610 грн
Пакет № 3.6.1. Індекс вільного тестостерону (ІСТ) ( СЗГ, тестостерон загальний, індекс вільногоандрогену)400 грн
Пакет № 3.2.8 Тестостерон вільний + загальний405 грн
Пакет № 3.5.1 PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (8-13 тижнів+6 днів) (PAPP-A, вільний ?-ХГЛ + дані УЗД)465 грн
Пакет № 3.5.2 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ +дані УЗД)420 грн
Пакет № 3.5.3 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ, вільний Естріол +дані УЗД)600 грн
Пакет № 3.5.4 Пренатальний скринінг 1 триместр 9-13 тижнів (бета-ХГЛ вільний, PAPP-A) - безрозрахунку ризику425 грн
Пакет № 3.5.5 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний, АФП) - безрозрахунку ризику385 грн
Пакет № 3.5.6 Пренатальний скринінг 2 триместр +Естріол вільний (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний,АФП, Естріол вільний) - без розрахунку ризику565 грн
Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА загальний, ПСА вільний, % співвідношення)450 грн
Пакет № 4.2 "Жіноча онкологічна панель" (РЭА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9,тиреоглобулін)1 125 грн
Пакет № 4.3 "Чоловіча онкологічна панель" (ПСА загальний, АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4)1 190 грн
Пакет № 4.4 "Лабораторна діагностика раку яєчників"(НЕ4, СА 125, індекс ROMA)590 грн
Пакет № 4.5 Онкомаркери яєчок (АФП, РЕА, бета ХГЛ)620 грн
Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)770 грн
Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)1 440 грн
Пакет № 5.3.3 TORCH IgG +авідність (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2)900 грн
Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19)450 грн
Пакет № 5.5.1 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок)800 грн
Пакет № 5.5.2 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії)1 190 грн
Пакет № 5.5.3 Treponema pallidum IgG+IgM (Сифіліс)420 грн
Андротест 14 (Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma spp, Candidaspp+albicans+glabrata+crusei, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis,Neisseriagonorrhoeae, Chlamydia trach., HSVтип1и2,CMV+КВМ)1 200 грн
ПЛР-тест на бактеріальний вагіноз (Lactobacillus spp +iners +crispatus+jensenii +gosseri +acidophilus+delbrueckii +bulgaris +helveticus +reuteri +johnsonii +casei +paracasei+fermentum+rhamnosus+salvarius, Gardnerella vag. Atopobium vag.)500 грн
Фемотест 15 (Lactobacillus spp,Atopobium vaginae, Gardnarella vaginalis, Ureaplasma spp, Candidaspp+albicans+glabrata+crusei, Micoplasma hominis+genitalium, Trihomonas vaginalis,Neisseriagonorrhoeae, Chlamydia trach., HSVтип1и2,CMV+КВМ)1 200 грн
Пакет № 5.6.1 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis [якісно])675 грн
Пакет № 5.6.2 (ПЛР Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з c,v,u)1 215 грн
Пакет № 5.6.3 Урогенітальне здоров’я жінки (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів из c,v,u )1 900 грн
Пакет № 5.6.4 для жінок (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів з c,v,u )1 210 грн
Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM470 грн
Пакет № 5.6.8 Урогенітальне здоров’я чоловіка (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis [якісно], бак.посів з уретри)1 600 грн
Пакет № 5.6.9 для чоловіків (ПЛР Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasma hominis [якісно], бак.посів з уретри )1 170 грн
Пакет № 6.3.12. FOX-тест (Food Xplorer) (напівкількісний тест для визначення IgG-залежноїгіперчутливості до 286 продуктів харчування)5 500 грн
Пакет № 6.3.5. ALEX2 тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE)4 100 грн
Пакет № 6.3.6. Харчова алергопанель (суміш морепродуктів, суміш горіхів, суміш м'яса, сумішзернових культур, суміш фруктів, суміш овочей, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соєвібоби, молоко коров'яче, шоколад, глютен (гліадин))3 780 грн
Пакет № 6.3.7. Педіатрична алергопанель (суміші: плісняви, кліщів домашнього пилу, фруктів,овочей, м'яса. шоколад, жовток та білок курячого яйця, молоко коров'яче, епітелій кішки та собаки,глютен)3 420 грн
Пакет № 6.3.8. Алергопанель Скринінг (суміші: пилку трав,дерев,амброзії, кліщів домашньогопилу,плісняви, фруктів,овочей, морепродуктів,м'яса, зернових, горіхів, (епітелій/шерсть/сеча)тварин, пір'я свійських птахів. глютен)3 720 грн
Пакет № 6.3.9. Основна скрінінгова панель (69 алергенів +Імуноглобулін Е загальний)4 520 грн
Пакет № 5.6.10 ІПСШ-7 [зішкріб] Інфекції що передаються статевим шляхом (ПЛР Ureaplasmaurealyticum+parvum, Mycoplasma hominis+genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis [якісно])1 200 грн
Пакет № 6.3.10. Інгаляційна алергопанель (суміші алергенів: плісняви MP1,кліщів домашнього пилуDP1,пір'я свійських птахів EP71,(епітелій/шерсть/сеча) тварин EP2,пилок дерев TP9,пилок травWP1,пилок амброзії W209,пір'я хвилястої папуги E78)1 920 грн
Пакет № 6.2.1 (Клітинний імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16)350 грн
Пакет № 6.2.3 (Імуноглобуліни A,E,G,M)740 грн
Пакет № 6.2.6 "Повна імунологія" (Кліт. імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16, лімфоцитотоксичність,імуноглобуліни A,E,G,M, ЦІКи 3.5%, Компоненти системи комплементу С3, С4)1 380 грн
Пакет № 9.1 Базовий (АЛТ, АСТ, холестерин, заг.білок, сечовина, креатинін, залізо, глюкоза(сироватка))720 грн
Пакет № 9.2 Ваше здоров’я (кл.аналіз крові, АЛТ, АСТ, білірубин прямий та загальний,тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ,ЛПНЩ, луж. фосфатаза, ГГТП, глюкоза (сироватка), креатинін,сечовина, заг.білок, кальцій, залізо, С-реактивний білок,ТТГ)1 665 грн
Пакет № 9.3 "Здорова дитина" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, кал на я/гельмітів, зішкріб на яйцягостриків (ентеробіоз))650 грн
Пакет № 9.4 "Госпіталізація" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза (сироватка), група крові,коагулограма, сифіліс (RPR-тест), НВS-ag, HCV)1 400 грн
Пакет № 9.5 "Медкомісія" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза(сироватка), сифіліс (RPR-тест))600 грн
Пакет № 9.6 Загальна біохімія крові (глюкоза, креатинін, сечовина,сечова кислота, АЛТ,АСТ,білірубін загальний, прямий, лужна фосфатаза, ГГТ,загальний білок, холестерин,ЛПВЩ-ХС,ЛПНЩ-ХС,ЛПОНЩ-ХС, триглицериди, коеф. атерогенності)1 150 грн
935 грн
Пакет № 9.11 (сифіліс (RPR-тест), ВІЛ)360 грн
Пакет № 9.12 (HBS-ag, HCV, ВІЛ)550 грн
Пакет № 9.14 Здорове серце (кл.аналіз крові автомат, глюкоза, глікірований гемоглобін, АЛТ, АСТ,ГГТ, сечова кислота, креатинін, сечовина, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди,кальцій, калій, натрій , хлориди, СРБ, ТТГ)2 350 грн
Пакет № 9.15 Контроль здоров'я (кл.аналіз крові, феритин, глікірований гемоглобін, кальційіонізований, ТТГ (ЕХЛ), вітамін D3 25-(OH))1 350 грн
Пакет № 9.16 Баланс харчування (кл.аналіз крові, залізо, феритин, вітамін В12, глюкоза, інсулін,індекс HOMA, сечова кислота, креатинін, сечовина, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди,загальний білок, альбумін, кальций, вітамін D3 25-(ОН))2 220 грн
Пакет № 9.17 Візит до дієтолога(кл.аналіз крові,індекс НОМА, глік.гемоглобін, АЛТ,АСТ,ГГТ,білірубін прямий та заг., сечова кислота,креатинін,сечовина, холестерин,ЛПНЩ,ЛПВЩ,ЛПДНЩ,тригліцериди, Ca, віт.D 25-OH, феритин, ТТГ,Т4-вільн,АтТПО)2 860 грн
Пакет № 9.18 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний))780 грн
Пакет № 9.19 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний), коагулограма)1 050 грн
Пакет № 9.20 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,коагулограма, АЛТ, АСТ, глікірований гемоглобін, глюкоза, креатинін, швидкість клубочковоїфільтрації, холестерин, С-реактивний білок (кільк.))1 180 грн
Пакет № 9.23 "Госпіталізація-2" (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза (сироватка), група крові,коагулограма, сифіліс (RPR-тест), НВS-ag, HCV, ВІЛ)1 590 грн
Пакет для дит.садків та шкіл №1 (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, зішкріб на яйця гостриків(ентеробіоз))465 грн
Пакет № 9.28 для госпіталізації (HBS-ag, HCV), скринінговий тест, імунохроматографічним методом360 грн
Пакет № 9.29 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,феритин, Д-Димер, Прокальцитонін, Інтерлейкін-6, С-реактивний білок (кільк.))1 720 грн
Пакет № 9.30 Діагностика інфаркту міокарда (Тропонін I cito–test (якісно), КФК (креатинкіназа) (МВ)– фракція)340 грн
Пакет № 9.41 Комплексне обстеження після перенесеної короновірусної інфекції COVID 19(кл.аналіз крові з лейкоформулою, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, Д-Димер,феритин, С-реактивний білок (кількісний), ТТГ)1 500 грн
Пакет № 9.42 "Первинне обстеження" (з вени) (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза (сироватка))420 грн
Пакет № 9.43 "Первинне обстеження" (з пальця) (кл.аналіз крові, кл.аналіз сечі, глюкоза)420 грн

Адреси відділень у Полтаві

вул. О.Бідного, 1А

(067) 511-77-47
(050) 511-77-47
(0532) 57-08-18

Пн-Пт: 7:30-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

вул. Великотирнівська, 35/2

(099) 511-77-41

Пн-Пт: 7:00-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

вул. Шевченка, 24/37

(050) 511-77-40

Пн-Пт: 7:30-15:00
Сб: 8:00-11:00
Нд - вихідні

Вгору