Біохімічні дослідження

Биохимические исследования, Лаборатория "ЦМЭИ"
Біохімічні дослідження, Лабораторія “ЦМЕІ”

На сьогоднішній день біохімічні дослідження є одними з найбільш затребуваних, так як це найшвидший і дуже ефективний спосіб отримання достовірної інформації про значну кількіть біохімічних процесів в людському організмі. Біохімічні процедури проводяться тільки в спеціально обладнаних лабораторіях, їх мета – визначення загального стану внутрішніх органів, а також деяких систем організму. Завдяки таким дослідженням можна виявити різні запальні процеси вже на початкових стадіях, тому застосовуються вони в самих різних медичних областях – терапії, хірургії, гастроентерології, гінекології та урології, отоларингології, ревматології та інших.

Види послугВартість
Діагностика цукрового діабету
Вміст глюкози в цільній капілярнsій крові55,00 грн
Вміст глюкози в сироватці крові55,00 грн
Вміст глюкози в добовій сечі55,00 грн
Глюкозотолерантний тест (навантаження глюкозою) (з вени, для вагітних)160,00 грн
Глікемічний профіль (навантаження їжею)85,00 грн
Глікірованний гемоглобін (HbA1c)155,00 грн
Альбумін в сечі (сеча ранкова, сеча добова) (мікроальбумінурія)160,00 грн
Пакет № 2.1.1 Профілактика цук. діабету (інсулін, гліколізований гемоглобін, вміст глюкози в сироватці крові)325,00 грн
Пакет № 2.1.2 Інсулінорезистентність (вміст глюкози в сироватці крові, інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA)200,00 грн
Глутамінокисла декарбоксилаза (GADА), антитіла IgG490,00 грн
Тірозінфосфатаза, антитіла IgG790,00 грн
Інсулін (ЕХЛ)160,00 грн
С-пептид (ЕХЛ)170,00 грн
Печінкові проби
АЛТ60,00 грн
АСТ60,00 грн
Білірубін загальний55,00 грн
Білірубін прямий60,00 грн
Альфа-1-антитрипсін210,00 грн
Тімолова проба50,00 грн
Лужна фосфатаза60,00 грн
Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін прямий і загальний, лужна фосфатаза)320,00 грн
Білковий обмін і амінокислоти
Білок в добовій сечі40,00 грн
Альбумін60,00 грн
Загальний білок60,00 грн
Білкові фракції75,00 грн
Пакет № 2.3.1 протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції)175,00 грн
Гомоцистеїн340,00 грн
Ферменти
АЛТ60,00 грн
АСТ60,00 грн
Альфа – амілаза60,00 грн
Альфа-амілаза в сечі (ранкова сеча)60,00 грн
Альфа-амілаза панкреатична (в крові, по сечі)100,00 грн
Ліпаза90,00 грн
ГГТП (Гамма-глютамілтрансфераза)60,00 грн
Лужна фосфатаза60,00 грн
Пакет № 2.4.1 Скринінг підшлункової залози (альфа-амілаза панкреатична, ліпаза, глюкоза)215,00 грн
КФК (креатинінкіназа) (загальний)75,00 грн
КФК (креатинінкіназа) (МВ) – фракція175,00 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)60,00 грн
Ниркові проби
Альбумін / креатинін співвідношення (ранкова сеча)170,00 грн
Креатинін55,00 грн
Креатінін в сечі (сеча ранкова, сеча добова)55,00 грн
Сечова кислота60,00 грн
Сечова кислота в сечі (сеча ранкова, сеча добова)60,00 грн
Мочевина55,00 грн
Сечовина в сечі (добова)55,00 грн
Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації)100,00 грн
Цистатин С580,00 грн
Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота)155,00 грн
Пакет № 2.5.2 Кальцій-креатиніновий співвідношення в разової порції сечі110,00 грн
Показники ліпідного обміну
Коефіцієнт атерогенності10,00 грн
Тригліцериди60,00 грн
Холестерин60,00 грн
альфа-ліпопротеїни ЛПВП-ХС55,00 грн
Ліпопротеїди низької щільності (бета-ліпопротеїни, ЛПНЩ)55,00 грн
Пакет Аполіпопротеїни А1, B і їх співвідношення200,00 грн
Аполіпопротеїн А1105,00 грн
Аполіпопротеїн B105,00 грн
Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ-ХС, ЛПНЩ-холестерину, тригліцеридів, коеф. Атерогенності, ЛПДНЩ-ХС)220,00 грн
Мікроелементи і макроелементи
Залізо (Fe)55,00 грн
Калій (K)55,00 грн
Кальцій (Ca)55,00 грн
Кальцій іонізований (Ca++)120,00 грн
Магній (Mg)55,00 грн
Мідь (Cu)235,00 грн
Натрій (Na)60,00 грн
Фосфор (P)55,00 грн
Хлориди55,00 грн
Цинк (Zn)100,00 грн
Селен1 180,00 грн
Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди)155,00 грн
Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований)165,00 грн
Показники обміну заліза
ОЖСС з визначенням Заліза в сироватці і НЖСС135,00 грн
Трансферин150,00 грн
Ферритин170,00 грн
Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферину залізом (залізо, трансферин,% насичення)220,00 грн
Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодифіцитних станів (ОЖСС, НЖСС, залізо, трансферин,% насичення)320,00 грн
Вітаміни
Вітамін А770,00 грн
Вітамін B1770,00 грн
Вітамін B6770,00 грн
Вітамін B12 активний (голотранскобаламін)770,00 грн
Вітамін В-12 (ціанокобаламін)180,00 грн
Фолієва кислота (вітамін B9)170,00 грн
Вітамін C1 070,00 грн
Вітамін D - 25(OH)380,00 грн
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25 (OH) 2D990,00 грн
Вітамін E840,00 грн
Маркери серцево-судинних захворювань
КФК (креатінінкінази) (загальний)75,00 грн
КФК (креатінінкінази) (МВ) - фракціія175,00 грн
ЛДГ (лактатдегідрогеназа)60,00 грн
Гомоцистеїн340,00 грн
Тропонін Т cito-test (якісно)180,00 грн
Дослідження системи гемостазу
Коагулограма (повне дослідження) (АЧ ТВ, ПТІ, ПТВ, МНО, фібриноген, тромбіновий час)220,00 грн
Протромбіновий індекс з МНО100,00 грн
фібриноген плазми45,00 грн
Д-Дімер220,00 грн
Ревматоидная панель
Антистрептолізин (якісний)50,00 грн
Антистрептолізин (кількісний)90,00 грн
Ревматоїдний фактор (якісний)50,00 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)90,00 грн
С-реактивний білок (якісний)50,00 грн
С-реактивний білок (кількісний)90,00 грн
Серомукоїди70,00 грн
Церулоплазмін (кількісно)180,00 грн
Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антістрептолізін, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок, серомукоїди) (якісно)200,00 грн
Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антістрептолізін (кільк.), Ревматоїдний ф-р (кільк.), С-реактивний білок (кількісне.), Серомукоїди, церулоплазмін)460,00 грн
ант. до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-CCP)390,00 грн
ант. до модифікованого цітруллірованного віментину (анти-MCV)480,00 грн
Білки «гострої» фази і маркери запалення
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)390,00 грн
Прокальцитонін650,00 грн
Антистрептолізин (кількісний)90,00 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний)90,00 грн
С-реактивний білок (кількісний)90,00 грн
Церулоплазмін (кількісно)180,00 грн
Маркери остеопорозу
Калій (K)55,00 грн
Фосфор (P)55,00 грн
Остеокальцин370,00 грн
Паратгормон (ПТГ) (ЕХЛ)180,00 грн
Гаптоглобін130,00 грн

Позвоните нам