Імунологічні дослідження

Иммунологические исследования, Лаборатория "ЦМЭИ"
Імунологічні дослідження, Лабораторія “ЦМЕІ”

У теперішній час клінічна імунологія стала сполучною ланкою між цілою низкою медичних дисциплін. В її основні завдання входить діагностика, прогнозування та розробка способів лікування захворювань людини, що супроводжуються різними дефектами імунної системи.

Специфічна «in vitro» діагностика алергопатологій дозволяє визначити значущі алергени і виявити механізм алергічної реакції.

У відповідності зі стандартами МОЗ рекомендовано дослідити кількості IgE в сироватці крові і визначення алергенів індивідуально для кожного пацієнта.

Виды услугСтоимость
Аутоімунологічні дослідження
HLA-B27- асоційовані аутоімунні захворювання (кров) (хвороба Бехтерєва, синдром Рейно та ін.)250,00 грн
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen)250,00 грн
Аллоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) (включно антитіла до Rh-антигену)425,00 грн
Антитіла до нативної (дволанцюгової) ДНК130,00 грн
Антитіла до денатурованої (одноланцюгової) ДНК130,00 грн
Антитіла до нативної та денатурованої ДНК (до одно- та дволанцюгової ДНК)230,00 грн
Антифосфоліпідні антитіла, IgМ+IgG550,00 грн
Антитіла до модифікованого цитрульованого віментину (анти-MCV)480,00 грн
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, anti-CCP)390,00 грн
Вовчаковий антикоагулянт (напівкіл)350,00 грн
Показники клітинного і гуморального імунітету
Імуноглобулін A(кількісн)125,00 грн
Імуноглобулін M(кількісн)125,00 грн
Імуноглобулін G(кількісн)125,00 грн
Імуноглобулін Е150,00 грн
ЦІКи 3,5%50,00 грн
Еозинофільний катіонний білок475,00 грн
Пакет № 6.2.1 (Клітинний імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16)265,00 грн
Пакет № 6.2.3 (Імуноглобуліни A,E,G,M)470,00 грн
Пакет № 6.2.6 "Повна імунологія" (Кліт. імунітет СД3,СД4,СД8, СД22,СД16, лімфоцитотоксичність, імуноглобуліни A,E,G,M,ЦІКи 3.5%, Компоненти системи комплементу С3, С4)725,00 грн
Діагностика целіакії
Генетика. Целіакія (HLA DQ2, DQ7, DQ8)7 900,00 грн
Антитіла до гліадину IgА350,00 грн
Антитіла до гліадину IgG350,00 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA500,00 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG500,00 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA390,00 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG390,00 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG, IgA580,00 грн
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)390,00 грн
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)390,00 грн

Позвоните нам